Thờ Mẫu

Cập nhập tin tức Thờ Mẫu

Tín ngưỡng thờ Mẫu trong dòng chảy văn hoá

Tín ngưỡng thờ Mẫu là tín ngưỡng nội sinh của dân tộc, là bảo tàng văn hóa sống của người Việt.

Hầu đồng đang bị biến tướng, xuyên tạc

Từ khi UNESCO ghi danh tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt là di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại, bên cạnh mặt tích cực cũng có nhiều hiện tượng tiêu cực, thương mại hoá, lợi dụng ăn theo, làm mất đi bản sắc tốt đẹp vốn có của di sản.

Liên hoan văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu Hà Nội 2017

Ngày 9/11, Liên hoan văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu - Hà Nội 2017 do Hội Di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội tổ chức đã diễn ra tại đền Rừng (Hà Nội) với sự tham gia của 29 thanh đồng.

Quảng bá tín ngưỡng thờ Mẫu của Việt Nam tại Hàn Quốc

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc đã tổ chức buổi triển lãm giới thiệu và quảng bá văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu của Việt Nam.