thuê dịch vụ CNTT

Cập nhập tin tức thuê dịch vụ CNTT

Sắp phê duyệt chủ trương thuê dịch vụ CNTT để tái thiết hệ thống CNTT Hải quan

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, chủ trương thuê dịch vụ CNTT để tái thiết kế toàn bộ hệ thống CNTT ngành Hải quan sẽ được phê duyệt trong vài ngày tới. Hệ thống thông minh xây dựng tích hợp sẽ đáp ứng yêu cầu của hải quan thông minh.

Bộ TT&TT hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ CNTT theo yêu cầu riêng

Với Thông tư 12 mới được Bộ TT&TT ban hành, lần đầu tiên có văn bản hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ CNTT không sẵn có trên thị trường (còn gọi là dịch vụ theo yêu cầu riêng) theo phương pháp tính chi phí.

Cơ chế thuê dịch vụ CNTT cần đơn giản

Các Sở TT&TT đều đồng tình rằng, thủ tục thuê dịch vụ CNTT đối với cơ quan nhà nước cần đơn giản, tránh phức tạp hơn thủ tục đầu tư để dễ đi vào cuộc sống.

"Thiếu cơ chế, ngân sách thì khó nói chuyện Chính phủ điện tử"

Phó Chủ nhiệm VPCP Lê Mạnh Hà khẳng định, nếu không có cơ chế và ngân sách để xây dựng hai hệ thống liên thông văn bản và Cổng dịch vụ công quốc gia thì rất khó phát triển "Chính phủ điện tử".

15/1 phải báo cáo Thủ tướng kết quả thí điểm thuê ngoài dịch vụ

Văn Phòng Chính phủ đề nghị Bộ TT&TT tổng hợp kết quả một năm triển khai thí điểm việc thuê dịch vụ CNTT trong các cơ quan nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/1/2016.

Khuyến khích thu hút FDI cho dịch vụ CNTT

Văn phòng Chính phủ đề xuất Bộ TT&TT nghiên cứu, khuyến khích mô hình thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cho ngành CNTT, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động thuê dịch vụ CNTT.

Cần sớm có danh mục khuyến khích thuê ngoài CNTT

 Yêu cầu đặt ra là phải sớm xây dựng được một danh sách các dịch vụ phải hoặc khuyến khích đi thuê, cũng như danh mục các doanh nghiệp đủ điều kiện cung cấp dịch vụ để địa phương tham chiếu.