Trần Tuấn Anh

Cập nhập tin tức Trần Tuấn Anh

Chính sách đất đai phải được thể chế hoá bằng pháp luật, góp phần quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai và hạn chế tình trạng khiếu kiện, tố cáo.

Ông John Kerry: Việt Nam có tiềm năng rất lớn về phát triển năng lượng sạch

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về vấn đề khí hậu khẳng định Mỹ coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam. Việt Nam có lợi thế và tiềm năng rất lớn trong việc phát triển năng lượng sạch, tái tạo.

Ban Kinh tế Trung ương sẽ trình nhiều Đề án quan trọng trong năm 2022

Ngày 13-01-2022, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Khánh Hòa: Hướng tới một cực tăng trưởng lớn của khu vực

Sau gần 10 năm thực hiện Kết luận 53-KL/TW, tiềm năng, lợi thế của Khánh Hòa vẫn chưa được khai thác hợp lý, phát huy hiệu quả để tạo ra sự đột phá cho phát triển.

Sử dụng hiệu quả đất đai cho phát triển kinh tế bền vững

Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục lấy ý kiến Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XI.

Sử dụng hiệu quả đất đai phục vụ phát triển bền vững đất nước

Việc sử dụng hiệu quả đất đai phục vụ phát triển bền vững đất nước là nhiệm vụ quan trọng hiện nay.

Hoàn thành nhiều Đề án lớn cho phát triển kinh tế đất nước

Ngày 15/7/2021, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021.

Lợi nhuận nhiều doanh nghiệp nhà nước tăng mạnh

Tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty trong Đảng ủy khối ước đạt trên 717 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 4%, lợi nhuận trước thuế ước đạt trên 76 nghìn tỷ đồng, tăng 77,7%.

Đô thị hóa Việt Nam, tăng nhanh nhưng vẫn thấp so với ASEAN

Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ đô thị hoá cả nước xác định theo địa bàn có chức năng đô thị đã tăng nhanh từ 30,5% năm 2010 lên khoảng 40% năm 2020

Đề xuất Nghị quyết mới cho vùng Trung du và miền núi Bắc bộ

Vùng Trung du và miền núi Bắc bộ vẫn còn nhiều hạn chế và đây vẫn là vùng nghèo và khó khăn nhất của cả nước.

Chiến lược mới, mở ra thời kỳ mới cho 'tam nông'

Phải xây dựng được một Nghị quyết mới, mở ra một thời kỳ mới trong sự nghiệp chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là nông dân và phát triển nông nghiệp, nông thôn nước ta trong thời kỳ mới.

Tổng kết vai trò của nguồn lực đất đai trong phát triển kinh tế xã hội

Ngày 14/4, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban chấp hành Trung ương 6 khóa XI.

Chân dung Trưởng các Ban của Đảng khóa XIII

Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, lãnh đạo các ban Ban Đảng Trung ương được kiện toàn với 8 Trưởng ban.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và 12 bộ trưởng rời ghế ở Chính phủ

Quốc hội chính thức phê chuẩn miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và 12 bộ trưởng, trưởng ngành như GD-ĐT, Quốc phòng, Nội vụ, Ngoại giao, Tài chính... 

Thủ tướng trình Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm 12 bộ trưởng

12 bộ trưởng, trưởng ngành như Quốc phòng, Nội vụ, Ngoại giao, Tài chính, Công Thương, Giáo dục… được trình Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm.

Kỳ vọng ở tân Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Được bầu làm ủy viên Bộ Chính trị tại Đại hội 13, ông Trần Tuấn Anh vừa được phân công giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương - cái nôi của những chủ trương, đường lối phát triển.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh: "Có khó khăn mới, nhưng tôi tin, kinh tế Việt Nam vẫn có bước tăng trưởng"

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị. Vừa qua, ông cũng đã được Bộ Chính trị phân công làm Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc Tết nhân dân, đồng bào các tỉnh, thành

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước hôm nay dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và tặng quà Tết nhân dân, đồng bào tại các địa phương.

Chi tiết tiểu sử tân Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh

Ông Trần Tuấn Anh (56 tuổi), Bộ trưởng Bộ Công Thương được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Hình ảnh lễ công bố quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị

Sáng 6/2 tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tổ chức lễ công bố quyết định phân công ủy viên Bộ Chính trị; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và trao quyết định.