trường Nguyễn Siêu

Cập nhập tin tức trường Nguyễn Siêu

Bà Nguyễn Thị Minh Thuý, Hiệu trưởng Trường Nguyễn Siêu (Hà Nội) cho biết mùa thi chứng chỉ Cambridge năm nay, học sinh của trường tiếp tục đạt được các kết quả tốt đẹp.

Trường phổ thông muốn học sinh nói tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2

Nhà giáo Nguyễn Trọng Vĩnh, Chủ tịch HĐ trường đã khẳng định giữ mục tiêu của Trường Nguyễn Siêu là trường chất lượng cao ngang tầm khu vực, thực hiện chương trình Quốc tế Cambrige cho học sinh có thể sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2.