Sao Mỹ vỡ oà khi ông Biden thành Tổng thống Mỹ - VietNamNet