Thị trường tê liệt, các hãng ô tô chìm xuống đáy 10 năm