cấm tặng quà Tết

Cập nhập tin tức cấm tặng quà Tết

Ban Bí thư cấm tặng quà Tết cho lãnh đạo, không tham gia các hoạt động mê tín

Ban Bí thư yêu cầu không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không tham gia các hoạt động mê tín...

Thủ tướng nghiêm cấm tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức

Thủ tướng nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp. Không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định; không tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan.

Ban Bí thư nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo dưới mọi hình thức

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023.

Cấm tặng quà Tết, lãnh đạo không tự giác khó làm được

Cán bộ đảng viên, đặc biệt là người có chức, có quyền phải tự giác chấp hành Chỉ thị của Ban Bí thư về "nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức".

Chỉ ‘bác tài’ mới hiểu sếp đi đâu, nhà ai?

Trong chuyện tặng quà Tết, một trong những đối tượng rất quan trọng giúp phát hiện chính là các “bác tài”, khi chỉ “bác tài” mới hiểu sếp đi đâu, về đâu.

Kỳ vọng từ lệnh cấm biếu quà Tết Thủ tướng, bộ trưởng

Lời yêu cầu của Thủ tướng "các địa phương không được về Hà Nội chúc Tết" được kỳ vọng mang lại hình ảnh mới mẻ về một Chính phủ liêm chính.