Ngày 12/1, tại Hà Nội, TAND Tối cao tổ chức hội nghị triển khai công tác tòa án năm 2017, công bố quyết định bổ nhiệm Thẩm phán cao cấp.

Chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp TƯ khẳng định, TAND các cấp đã hoàn thành tốt yêu cầu cải cách tư pháp, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, yêu cầu được giao tại các nghị quyết của Quốc hội, góp phần quan trọng giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

{keywords}

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao quyết định bổ nhiệm 80 thẩm phán cao cấp

Giao nhiệm vụ cho ngành tòa án trong năm 2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị ngành tòa án chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra, viện kiểm sát và các cơ quan liên quan để đẩy nhanh tiến độ đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh vụ án kinh tế, tham nhũng; kiên quyết khởi tố vụ án tại phiên tòa nếu phát hiện tội phạm mới và người phạm tội mới nhằm sớm trừng trị nghiêm khắc kẻ phạm tội, thu hồi tài sản của Nhà nước bị chiếm đoạt, thất thoát. Qua đây cũng nhằm thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước trước nhân dân trong công tác đấu tranh, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, thẩm phán làm công tác này phải luôn giữ cho mình thật sự liêm chính, chí công, vô tư; phải là người có bản lĩnh, dũng khí, kiên quyết đấu tranh bảo vệ cái đúng, không khoan nhượng với tham nhũng, lãng phí. Thông qua mỗi vụ án, cần làm rõ trách nhiệm của công tác quản lý, những kẽ hở của cơ chế, chính sách hay khiếm khuyết của pháp luật để chủ động tham mưu với Ðảng, Nhà nước và kiến nghị các cơ quan hữu quan áp dụng biện pháp phòng ngừa, khắc phục hữu hiệu.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị ngành tòa án tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của TƯ Đảng, Quốc hội, nỗ lực tổ chức thực hiện để hoàn thành các nhiệm vụ công tác đề ra, nhất là đối với các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác theo các nghị quyết của Quốc hội; gắn việc thực hiện nhiệm vụ công tác với đẩy mạnh thực hiện các nội dung cải cách tư pháp. 

Cùng với đó, ngành tòa án cần chú trọng giám sát, thanh tra, kiểm tra và tự kiểm tra trên các lĩnh vực công tác, tập trung vào lĩnh vực giải quyết, xét xử các loại vụ án; tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm xét xử để nâng cao chất lượng và kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao Quyết định bổ nhiệm 80 Thẩm phán cao cấp.

Theo VGP