thẩm phán cao cấp

Cập nhập tin tức thẩm phán cao cấp

Chủ tịch nước bổ nhiệm 39 Thẩm phán cao cấp

Tòa án nhân dân Tối cao vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm Thẩm phán Cao cấp đợt 1, năm 2018.

Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm Thẩm phán cao cấp

Tòa án nhân dân Tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác tòa án năm 2017, công bố Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán cao cấp.