thẩm phán cao cấp

Cập nhập tin tức thẩm phán cao cấp

Chủ tịch nước bổ nhiệm 39 Thẩm phán cao cấp

Tòa án nhân dân Tối cao vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm Thẩm phán Cao cấp đợt 1, năm 2018.