chuyển đổi số ở Quảng Ninh

Cập nhập tin tức chuyển đổi số ở Quảng Ninh

Diện mạo Quảng Ninh, thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai

Với những dự án tầm cỡ, các công trình giao thông hiện đại, Quảng Ninh có lợi thế để trở thành tỉnh tiêu biểu về sự giàu đẹp, văn minh, hiện đại, là cửa ngõ của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và trên cả nước.

Ngành Thuế Quảng Ninh chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế hướng tới sự hài lòng cho người nộp thuế, suốt năm 2022 Cục Thuế Quảng Ninh đẩy mạnh ứng dụng CNTT, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch.

Những thành tựu đưa kinh tế số Quảng Ninh bứt tốc

Xác định phát triển kinh tế số là nhiệm vụ trọng tâm, Quảng Ninh huy động mọi nguồn lực xã hội, phát huy sức mạnh của toàn hệ thống chính trị, cộng đồng, xã hội để chuyển dịch mô hình phát triển từ “nâu” sang “xanh”, tiến tới chuyển đổi số toàn diện.