giáo dục STEM

Cập nhập tin tức giáo dục STEM

Giáo dục STEM là cách tiếp cận phù hợp để nâng cao kiến thức, kỹ năng số

Theo Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định, cần đẩy mạnh việc đào tạo nguồn nhân lực về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo từ chính các em học sinh, thế hệ măng non của đất nước.

Đưa giáo dục STEM vào trong chương trình giáo dục phổ thông mới

Nhằm thúc đẩy giáo dục STEM trong trường phổ thông đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông mới, cần đưa giáo dục STEM thành chương trình giáo dục quốc gia để phát triển công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh.