Google Drive

tin tức về Google Drive mới nhất

Cách lưu file đính kèm Gmail vào Google Driveicon
Ứng dụng01/12/20190

Cách lưu file đính kèm Gmail vào Google Drive

Mặc dù bạn có thể truy cập file đính kèm Gmail bằng cách mở các email tương ứng, nhưng thao tác này khá bất tiện nếu có nhiều mail.