Giờ đây, người dùng có thể bảo vệ dữ liệu của mình bằng Face ID hoặc Touch ID.

{keywords}
 

Cách bật Privacy Screen để khóa Google Drive trên iPhone và iPad

Bước 1: Mở ứng dụng Google Drive trên thiết bị iOS.

Bước 2: Bấm nút trình đơn hình ba thanh ngang ở phía trên góc trái.

{keywords}
 

Bước 3: Từ trình đơn mở ra, bạn chọn Settings (Cài đặt) và sau đó chọn Privacy Screen (Màn hình bảo mật).

{keywords}
 

Lưu ý: Nếu bạn không thấy tùy chọn mới, bạn cần cập nhật ứng dụng Drive lên phiên bản mới nhất. Nếu vẫn không thấy tùy chọn mới, bạn cần thoát hoàn toàn ứng dụng và sau đó mở nó lại.

Bước 4: Bật công tắc nằm bên cạnh tùy chọn Privacy Screen (Màn hình bảo mật).

Bước 5: Xác thực bằng Face ID hoặc Touch ID để kích hoạt Privacy Screen (Màn hình bảo mật).

{keywords}
 

Khi bạn bật Pricvacy Screen (Màn hình bảo mật), Face ID, Touch ID, và mật mã sẽ hạn chế khả năng mở ứng dụng Drive. Bạn có thể đặt thời gian trễ của Privacy Screen (Màn hình bảo mật) khi chuyển đổi giữa các ứng dụng.

Bước 6: Để điều chỉnh thời gian trễ, bạn bấm lên tùy chọn Immediately (Ngay lập tức) nằm bên phải tùy chọn Delay (Thời gian trễ).

Bước 7: Ở màn hình hiện ra, bạn chọn thời gian trễ mong muốn và thoát ứng dụng.

{keywords}
 

Kể từ bây giờ trở đi, mỗi khi bạn mở ứng dụng Google Drive, nó sẽ yêu cầu bạn xác thực bằng Face ID hoặc Touch ID. Ngoài ra, nếu bạn không sử dụng ứng dụng sau khoảng thời gian trễ bạn đã đặt, khi bạn quay lại ứng dụng, nó sẽ yêu cầu bạn xác thực lại.

Cách tắt Privacy Screen trên iPhone và iPad

Bước 1: Mở ứng dụng Google Drive trên thiết bị iOS và xác thực bằng sinh trắc học.

Bước 2: Truy cập vào Settings (Cài đặt) và chọn Privacy Screen (Màn hình bảo mật).

Bước 3: Tắt công tắt nằm bên cạnh tùy chọn Privacy Screen (Màn hình bảo mật) và xác thực bằng Face ID hoặc Touch ID để vô hiệu hóa Privacy Screen (Màn hình bảo mật).

{keywords}
 

Thông tin thêm về Privacy Screen

Mặc dù là một bản cập nhật tuyệt vời, nhưng Privacy Screen không hoàn toàn hoàn hảo. Cài đặt này cũng có những hạn chế riêng của nó, và Google đề cập những hạn chế này trong trang cài đặt của ứng dụng.

Theo Google, Privacy Screen có thể không bảo vệ:
- Thông báo.
- Một số chức năng của Siri.
- Tệp chia sẻ qua ứng dụng Files (Tệp).
- Ảnh chia sẻ qua ứng dụng Photos (Ảnh).
- Các chức năng hệ thống khác.

Điều đó có nghĩa, người khác vẫn có thể truy cập dữ liệu bạn chia sẻ trên các trình duyệt Internet hoặc ứng dụng khác.

Ca Tiếu (theo iGeeks Blog)

Cách lưu file đính kèm Gmail vào Google Drive

Cách lưu file đính kèm Gmail vào Google Drive

Mặc dù bạn có thể truy cập file đính kèm Gmail bằng cách mở các email tương ứng, nhưng thao tác này khá bất tiện nếu có nhiều mail.