Hanssip

Cập nhập tin tức Hanssip

Thêm doanh nghiệp trong nước đầu tư vào khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội

Khu công nghiệp hỗ trợ hỗ trợ Nam Hà Nội vừa đón nhận nhà đầu tư là doanh nghiệp trong nước có tiếng trong lĩnh vực sản xuất chính xác cao về xây dựng nhà xưởng mới.

Ngành công nghiệp hỗ trợ của Thủ đô: Những bước đi chưa có tiền lệ

Sự ra đời của Khu công nghiệp hỗ trợ (CNHT) Nam Hà Nội - Hanssip trong điều kiện chưa từng có tiền lệ là một trong những điểm nhấn, đánh dấu bước tiến quan trong việc phát triển ngành CNHT của Thủ đô.