hát Then

Cập nhập tin tức hát Then

Chung tay bảo tồn để điệu Then ngân vang mãi

Tuyên Quang vừa tổ chức Lễ đón Bằng ghi danh “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính toàn quốc

Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc lần thứ VII năm 2021 dự kiến diễn ra vào quý 4/2021 tại Sơn La.

14 tỉnh tham gia Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính

Bộ VHTTDL và UBND tỉnh Hà Giang vừa công bố sẽ tổ chức Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc lần thứ VI năm 2018.

14 tỉnh tham gia Liên hoan Hát Then - Đàn Tính

 Liên hoan nghệ thuật Hát Then - Đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái lần thứ V năm 2015 sẽ diễn ra tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang từ ngày 24 - 26/9/2015.