hóa đơn điện tử

tin tức về hóa đơn điện tử mới nhất

200 DN đầu tiên thực hiện xuất hóa đơn điện tửicon
Tài chính30/10/20180

200 DN đầu tiên thực hiện xuất hóa đơn điện tử

Số lượng DN đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử là 665.586/666.385 DN đang hoạt động, đạt 99,88%.