OPEC

Cập nhập tin tức OPEC

Có thể nói, giá dầu đã là một trong những vũ khí quan trọng của Hoa Kỳ sử dụng đã góp phần làm sụp đổ Liên Xô vào năm 1991.

Dầu mỏ thành vũ khí nước nhỏ chống lại siêu cường

Phần 2 loạt bài này nhìn lại cú sốc dầu mỏ lần thứ nhất năm 1973, nguyên nhân và tác động đến các siêu cường của cú sốc.