Luật sư tư vấn:

Theo thông tin bạn cung cấp, bố mẹ bạn mất không để lại di chúc. Do đó, tài sản thừa kế bố mẹ bạn để lại sẽ được chia theo pháp luật. Điểm đ Khoản 1 Điều 179 Luật Đất đai năm 2013 quy định về quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất như sau:

1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao trong hạn mức; đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất; đất nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận thừa kế thì có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

… đ) Cá nhân sử dụng đất có quyền để thừa kế quyền sử dụng đất của mình theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Do đó, hộ gia đình được Nhà nước giao đất, nếu trong hộ có thành viên chết thì quyền sử dụng đất của thành viên đó được để thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Nếu bố mẹ bạn không có di chúc thì được để thừa kế theo quy định pháp luật. Theo Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về những người thừa kế theo pháp luật như sau:

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

Do đó, các anh chị em bạn thuộc cùng hàng thừa kế sẽ được hưởng phần di sản thừa kế bằng nhau.

Về thừa kế đất trồng lúa:

Khoản 3 Điều 191 Luật Đất đai 2013 quy định về các trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất: “Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.”

Hiện pháp luật đất đai không cấm việc nhận thừa kế đối với đất nông nghiệp, tuy vậy cần đáp ứng các quy định. Để nhận di sản thừa kế là đất ruộng của bố mẹ bạn, gia đình bạn cần làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế.

Ở đây gia đình bạn có thể thỏa thuận việc để một người đứng tên di sản thừa kế. Sau đó tiến hành sang tên sổ đỏ do nhận thừa kế theo quy định pháp luật. Người sử dụng đất cần đáp ứng các quy định về hạn mức sử dụng đất, về mục đích sử dụng đất và đăng ký biến động khi nhận thừa kế quyền sử dụng đất. 

Thạc sỹ - Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc