Nguyễn Xuân Bình

Nguyễn Xuân Bình

Chiếc mũ cối của liệt sĩ Việt Nam trên đất Mỹ

Trong chuyến công tác, chúng tôi được một cựu binh Mỹ trao chiếc mũ cối còn nguyên dòng chữ khắc tên tuổi người lính, ngày nhập ngũ…