tái cơ cấu kinh tế

Cập nhập tin tức tái cơ cấu kinh tế

Thế giới tình hình chung kém đi, trong khi Việt Nam được cho là tốt lên. Câu hỏi được đặt ra là, thế giới chết chìm, Việt Nam có bơi băng băng được không? Điều này có đúng không?