thừa cấp phó

Cập nhập tin tức thừa cấp phó

Hàng trăm lãnh đạo được bổ nhiệm thiếu tiêu chuẩn ở Sóc Trăng

Kết luật thanh tra Bộ Nội vụ cho biết, hàng trăm cán bộ lãnh đạo, quản lý của Sóc Trăng trong quá trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại không đủ một số tiêu chuẩn.

Hô hào tinh giản biên chế nhưng tăng hơn 20.000 người

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu cho rằng tinh giản biên chế chưa có con số thuyết phục. Bởi nhìn vào số liệu thấy tăng 20.400 người.

Quảng Ninh: 5 sở thừa cấp phó, mỗi nơi 1 lý do

Theo quy định, các sở có không quá 3 phó giám đốc, nhưng tại Quảng Ninh vẫn có sở số phó giám đốc vượt quá con số này.

Nhiều thứ trưởng là đương nhiên

Một bộ có hai, ba chục vụ, cục, mỗi thứ trưởng phụ trách vài vụ giúp bộ trưởng, thì nhiều thứ trưởng là đương nhiên.