VietNamNet premium

Cập nhập tin tức VietNamNet premium

Ra mắt được 5 tháng, triển khai thu phí hơn 2 tháng, chuyên trang đặc biệt VietNamNet Premium đang từng ngày phát triển nội dung để gia tăng giá trị cốt lõi qua những bài báo chất lượng và có sức ảnh hưởng sâu rộng.

Sau 1 tuần thử nghiệm, Bưu điện phát hành báo điện tử trên toàn quốc

Cùng với sự phát triển vượt trội của báo điện tử trong thời đại số, Bưu điện Việt Nam cũng đã có một bước đột phá mới: phát hành báo điện tử bên cạnh báo giấy.

VietNamNet thu phí phiên bản đặc biệt

Hôm nay báo VietNamNet bước vào một thử thách mới, triển khai thu phí một phần nội dung của tờ báo, đó là chuyên mục VietNamNet Premium ra mắt rộng rãi độc giả từ hơn 2 tháng trước.