Công nghiệp ô tô: Vừa sản xuất được, đã lo cạnh tranh Lào, Campuchia - VietNamNet