600 cán bộ cấp chiến lược: 3 độ tuổi, có đặc thù

 - Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ” trình Hội nghị TƯ 7 diễn ra từ 7-12/5 sẽ bàn về tiêu chuẩn, điều kiện của 600 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban bí thư quản lý.

XEM CLIP:

Trao đổi với VietNamNet, ông Phạm Quang Hưng, Vụ trưởng Vụ 4 (Theo dõi các cơ quan TƯ) của Ban Tổ chức TƯ cho biết, 600 cán bộ cấp chiến lược gồm các cán bộ trong Ban chấp hành TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các bộ trưởng, trưởng các ngành, thứ trưởng, phó trưởng các ngành, bí thư và phó bí tỉnh uỷ, chủ tịch UBND và HĐND tỉnh. 

3 độ tuổi

Theo ông, cán bộ cấp chiến lược cần những tiêu chuẩn, điều kiện gì?

Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định 90 về tiêu chuẩn cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư  quản lý. Khung tiêu chuẩn chức danh là Quy định 89 cho tất cả chức danh lãnh đạo của cả hệ thống chính trị.

Trên cơ sở quy hoạch của các cấp uỷ, cơ sở đảng trực thuộc TƯ là cơ sở cho việc xem xét để các cấp uỷ, tổ chức đảng giới thiệu ra ban chấp hành TƯ. Ban chấp hành TƯ sẽ lựa chọn những người đảm bảo tiêu chuẩn theo tiêu chí đã được ban hành, đi kèm với đó là yêu cầu đối với từng đội ngũ cán bộ.

Đối với cán bộ cấp chiến lược, ngoài các yêu cầu của cán bộ lãnh đạo quản lý thì phải có bản lĩnh chính trị vững vàng; lý tưởng, đạo đức nhân sinh quan cách mạng; có ý chí và nghị lực, có khát vọng đưa đất nước phát triển; sẵn sàng hi sinh phấn đấu vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc có nhân dân; có tư duy đổi mới, có tầm nhìn xa trông rộng, nắm bắt nhanh xu thế của thời đại, có khả năng hoạch định chính sách; có trình độ năng lực để bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng; có khả năng dùng người, biết xây dựng và bảo vệ uy tín của Đảng cũng như hình ảnh của cá nhân; không để các mối quan hệ cá nhân, lợi ích nhóm chi phối trong quá trình công tác.  

Chúng tôi đề ra cả bộ tiêu chuẩn cho cán bộ cấp chiến lược và khung tiêu chuẩn chức danh cho từng cán bộ lãnh đạo quản lý, trên cơ sở đó các cấp uỷ tuỳ theo từng nhiệm vụ chính trị thì cụ thể hoá. Đồng thời, đề án này cũng ban hành khung yêu cầu nhiệm vụ đối với từng đối tượng cụ thể. Từ đó có thể lựa chọn được cán bộ ưu tú nhất, xuất sắc nhất. 

Nếu nghị quyết được thông qua, 600 cán bộ cấp chiến lược sẽ được lựa chọn, bố trí như thế nào?

600 cán bộ cấp chiến lược: 3 độ tuổi, có đặc thù
Ông Phạm Quang Hưng: Hướng tới tất cả chức danh bổ nhiệm bầu cử, bổ nhiệm phải có số dư. Ảnh: Thu Hằng

Chúng ta có 6 lớp cán bộ cho đội ngũ cán bộ cấp chiến lược.

Hàng năm, chúng ta đều tiến hành bổ sung quy hoạch và bổ nhiệm chức danh lãnh đạo. Khi các đồng chí từ cán bộ lên lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng thì lại là nguồn cung cấp cho việc quy hoạch cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. 

Cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp lại là nguồn quy hoạch cho cán bộ cấp chiến lược. Như vậy đội ngũ chúng ta có nhiều lớp được quy hoạch, bổ nhiệm khác nhau. Quá trình lựa chọn, sàng lọc, thử thách để có cơ sở cho lựa chọn cán bộ cấp chiến lược.

Đội ngũ cán bộ cấp chiến lược cũng có 3 độ tuổi. Vừa qua bổ nhiệm một số thứ trưởng trẻ, có người dưới 40 tuổi. Đây là nguồn tốt cho việc quy hoạch cán bộ cấp cao hơn trong tương lai.

Phải có sắc chung đồng thời có đặc thù 

Có ý kiến cho rằng, việc giới hạn về tuổi là một rào cản khiến một số cán bộ tài, đức nhưng không còn tuổi bị loại một cách đáng tiếc. Vậy đề án có tính đến việc điều chỉnh việc này?

Trong các tiêu chuẩn, có yêu cầu về độ tuổi, sức khoẻ. Xây dựng quy định về độ tuổi cũng là để đảm bảo sự chuyển tiếp liên tục, vì độ tuổi cao mà giữ mãi thì không mở đường cho giới trẻ. 

Các nước trong việc bố trí sắp xếp cũng coi trọng đảm bảo các thế hệ độ tuổi trong cơ cấu lãnh đạo. Không có chuyện chúng ta chỉ chọn mỗi tiêu chuẩn cho năng lực hoàn thành vị trí lãnh đạo mà thiếu độ tuổi.

Chúng ta cũng có những trường hợp đặc biệt, nhiều người được giới thiệu vào TƯ, hay như Tổng bí thư - người có uy tín, có năng lực, được Ban chấp hành TƯ suy tôn và được giới thiệu tái cử đặc biệt. Một số ủy viên TƯ cũng sinh năm 1955 vẫn được giới thiệu. Rồi một số người lần đầu tham gia TƯ cũng trong trường hợp như vậy.

 

Bên cạnh đó, chúng ta cũng có cán bộ trẻ vào Bộ Chính trị, nhiều người mới 45 tuổi cũng được tham gia TƯ lần đầu. Như vậy chúng ta mới tạo được dòng chảy cán bộ liên tục.

Chúng ta không đặt ra khung tuổi cứng nhưng phải có độ tuổi trong cơ cấu để đảm bảo sự chuyển tiếp liên tục vững vàng giữa các thế hệ. Những con người sắc thì vẫn luôn được Đảng coi trọng để giới thiệu, khi được Ban chấp hành TƯ suy tôn và Đại hội tín nhiệm bầu thì vẫn tiếp tục vị trí lãnh đạo.

Lần này quan điểm của Đảng là vừa phải có sắc chung đồng thời có đặc thù trong việc xem xét bố trí cán bộ.

Vừa qua, một số lãnh đạo cấp cao có vấn đề về sức khoẻ, trong công tác chuẩn bị cán bộ sắp tới đặt vấn đề này thế nào để đảm bảo đội ngũ lãnh đạo được xuyên suốt cả nhiệm kỳ?

Lựa chọn vị trí lãnh đạo luôn coi trọng cả về phẩm chất, năng lực, sức khoẻ, uy tín. Tất cả những người được giới thiệu tham gia TƯ, được Ban chấp hành TƯ tiến hành các quy trình thẩm định, giới thiệu ứng cử vào Ban chấp hành TƯ đều được kiểm tra sức khoẻ và được thẩm định hồ sơ lí lịch chính trị. 

Ngoài hồ sơ lí lịch, kê khai tài sản, văn bằng, hồ sơ còn có phiếu khám sức khoẻ của cấp có thẩm quyền. Tuy nhiên, mỗi người do cơ địa, sức khoẻ riêng không thể nói trước được.

Không trúng cấp dưới không được bầu ở cấp trên

Việc thực hiện Nghị quyết TƯ 6 về tinh gọn bộ máy, trong đó có đặt vấn đề nhất thể hoá một số chức danh gắn với đề án này như thế nào?

Nhiều nhiệm kỳ qua, chúng ta thực hiện nhất thể hoá một số chức danh bí thư đồng thời là chủ tịch cấp huyện, xã. Trong đề án mới, chúng tôi cũng hướng tới giao quyền cho người đứng đầu bổ nhiệm cấp dưới trực tiếp của mình, được giới thiệu để bầu cử vào cấp phó vào ban thường vụ cấp uỷ các cấp. 

Việc thực hiện dần đi tới đề cao thẩm quyền của người đứng đầu, xác định rõ thẩm quyền trách nhiệm người đứng đầu trong quy trình công tác cán bộ.

Thứ 2 là việc nhất thể hoá không còn là chủ trương thí điểm mà bây giờ đang được thực hiện ở cấp huyện, tỉnh. Sắp tới ở 3 đặc khu kinh tế cũng hướng tới là nhất thể bí thư đồng thời là chủ tịch. Như vậy là chúng ta đang đổi mới công tác cán bộ để làm sao phát huy và đề cao được trách nhiệm của người đứng đầu ở các cấp.

Còn việc nhất thể hoá một số chức danh cán bộ cấp chiến lược như kinh nghiệm Trung Quốc, ví dụ Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước?

Sắp tới TƯ sẽ nghiên cứu nhưng việc này đòi hỏi quá trình thấu đáo, đạt được những yêu cầu cả trong nước và quốc tế, đảm bảo cán bộ đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng được yêu cầu. 

Nhiều khoá trước Ban chấp hành TƯ cũng có những lần thảo luận về vấn đề này. Còn đề án lần này tập trung thảo luận vào tập thể Ban chấp hành TƯ, Bộ Chính trị. Còn việc quyết định lựa chọn phương án là do Ban chấp hành TƯ và Đại hội xem xét, quyết định.

Việc mở rộng dân chủ trực tiếp trong Đảng được đề án đề cập như thế nào, có tính tới Đại hội bầu trực tiếp Tổng bí thư không?

Chúng tôi đang hướng tới tất cả chức danh bổ nhiệm bầu cử, bổ nhiệm phải có số dư. Đại hội đảng bộ các cấp đang hướng tới bầu cử trực tiếp bí thư tại Đại hội. Còn việc có bầu Tổng bí thư tại Đại hội hay không là do Đại hội quyết định. Ở đó, tất cả nhân sự được bổ nhiệm phải trình bày chương trình hành động, có số dư và cam kết trách nhiệm của mình khi được bổ nhiệm vào vị trí này.

Đề án đặt ra người lãnh đạo vị trí cao thì phải kinh qua vị trí lãnh đạo cấp dưới, không trúng cử cấp uỷ cấp dưới thì không được bầu cử ở cấp uỷ cấp trên. Như vậy là sàng lọc chặt chẽ để tránh những tiêu cực, sơ suất, không để kẽ hở trong công tác cán bộ.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang xin phép vắng mặt tiếp xúc cử tri tại TP.HCM

Chủ tịch nước Trần Đại Quang xin phép vắng mặt tiếp xúc cử tri tại TP.HCM

Sáng nay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã xin vắng mặt tại buổi tiếp xúc cử tri ở TP.HCM vì bận chuẩn bị cho Hội nghị TƯ 7 sắp tới.

Triệt chạy chức, bí thư tỉnh phải là người nơi khác

Triệt chạy chức, bí thư tỉnh phải là người nơi khác

Hội nghị TƯ 7 tuần tới sẽ bàn hàng loạt các vấn đề trong công tác cán bộ như: Kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền...

Cán bộ diện Bộ Chính trị quản lý được bổ nhiệm như thế nào?

Cán bộ diện Bộ Chính trị quản lý được bổ nhiệm như thế nào?

Quy định 105 nêu rõ trình tự, thủ tục bổ nhiệm cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý được thực hiện theo 5 bước.

Bộ Chính trị quy định kiểm tra tài sản khoảng 1.000 cán bộ lãnh đạo

Bộ Chính trị quy định kiểm tra tài sản khoảng 1.000 cán bộ lãnh đạo

Khoảng 1.000 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý được quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản.

Tất cả công chức, viên chức đều được tăng lương

Tất cả công chức, viên chức đều được tăng lương

Đề án cải cách tiền lương sẽ tạo ra một mặt bằng mới, tất cả cán bộ, công chức, viên chức đều được tăng lương.

‘Xử lý cán bộ tham nhũng không có vùng cấm, kể cả ủy viên Bộ Chính trị’

‘Xử lý cán bộ tham nhũng không có vùng cấm, kể cả ủy viên Bộ Chính trị’

Không vùng cấm nào trong việc xử lý cán bộ tham nhũng, dù đó là cấp tướng, ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng - Chủ tịch QH nói.

Thu Hằng 

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
Hai Thủ tướng đồng chủ trì kỳ họp 41 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào
Hai Thủ tướng đồng chủ trì kỳ họp 41 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào
Chính trịicon06/01/2019  
 Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao sang Việt Nam dự và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 41 UB Liên Chính phủ Việt Nam-Lào.
Hà Nội rà soát nhân sự, chuẩn bị nhiệm kỳ mới
Hà Nội rà soát nhân sự, chuẩn bị nhiệm kỳ mới
Chính trịicon05/01/2019  
Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy lưu ý việc rà soát, chuẩn bị một bước nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025.
Công bố quyết định của Thủ tướng về công tác cán bộ
Công bố quyết định của Thủ tướng về công tác cán bộ
Chính trịicon05/01/2019  
Chiều nay, tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng về công tác cán bộ.  
Bộ trưởng Công thương trao quyết định bổ nhiệm nhân sự mới
Bộ trưởng Công thương trao quyết định bổ nhiệm nhân sự mới
Chính trịicon05/01/2019  
Ngày 4/1, Bộ Công Thương đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.
Triển khai quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng về công tác cán bộ
Triển khai quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng về công tác cán bộ
Chính trịicon05/01/2019  
Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, Sóc Trăng vừa tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ.  
Tướng Biên phòng nói về việc giảm hàng nghìn quân
Tướng Biên phòng nói về việc giảm hàng nghìn quân
Chính trịicon04/01/2019  
 Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn cho biết, việc giảm gần 3.000 quân từ nay đến 2021 không ảnh hưởng tới việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Bộ Công an nói về vụ Trưởng công an TP Thanh Hóa nhận tiền chạy án
Bộ Công an nói về vụ Trưởng công an TP Thanh Hóa nhận tiền chạy án
Chính trịicon04/01/2019  
Dấu hiệu vi phạm của Trưởng công an TP Thanh Hóa nhận tiền chạy án đã rõ, khi nào có kết quả điều tra, kết quả xử lý Bộ Công an sẽ thông tin.
Việt Nam đã hết lòng vì sự nghiệp cách mạng của nhân dân Campuchia
Việt Nam đã hết lòng vì sự nghiệp cách mạng của nhân dân Campuchia
Chính trịicon04/01/2019  
Trong những năm cực kỳ bi thảm dưới chế độ diệt chủng Pol Pot, duy nhất chỉ có người bạn láng giềng nghèo Việt Nam đến cứu sống dân tộc ta mà thôi.
Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca nhận quyết định nghỉ hưu
Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca nhận quyết định nghỉ hưu
Chính trịicon04/01/2019  
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao quyết định nghỉ công tác chờ chế độ hưu trí đối với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an TP Hải Phòng.  
Thủ tướng phê chuẩn 3 phó chủ tịch UBND tỉnh, thành
Thủ tướng phê chuẩn 3 phó chủ tịch UBND tỉnh, thành
Chính trịicon04/01/2019  
Thủ tướng vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung và miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và TP Cần Thơ.
Phó Thủ tướng: Không để tai nạn chết người, đó là món quà Tết với dân
Phó Thủ tướng: Không để tai nạn chết người, đó là món quà Tết với dân
Chính trịicon04/01/2019  
Phó Thủ tướng thường trực nhấn mạnh, không để xảy ra các vụ TNGT nghiêm trọng làm chết nhiều người, đó là món quà Tết ý nghĩa nhất với người dân.
Giám đốc Sở GTVT làm Trưởng BQL đường sắt đô thị thay ông Minh Quang
Giám đốc Sở GTVT làm Trưởng BQL đường sắt đô thị thay ông Minh Quang
Chính trịicon04/01/2019  
 Giám đốc Sở GTVT TP.HCM Bùi Xuân Cường vừa được bổ nhiệm trở lại làm Trưởng ban quản lý đường sắt đô thị TP sau 3 năm rời vị trí này.
Tai nạn chết người liên tiếp: Bộ trưởng Thể bắt siết đào tạo lái xe
Tai nạn chết người liên tiếp: Bộ trưởng Thể bắt siết đào tạo lái xe
An toàn giao thôngicon04/01/2019  
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu Tổng cục Đường bộ siết chặt đào tạo, thi cấp bằng lái từ xe con đến xe tải.
Công chức không được nịnh bợ cấp trên vì động cơ không trong sáng
Công chức không được nịnh bợ cấp trên vì động cơ không trong sáng
Chính trịicon04/01/2019  
Công chức, viên chức không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ, không nịnh bợ, lấy lòng lãnh đạo cấp trên vì động cơ không trong sáng.
Bộ Chính trị ra nghị quyết về sáp nhập quận huyện, phường xã
Bộ Chính trị ra nghị quyết về sáp nhập quận huyện, phường xã
Chính trịicon04/01/2019  
Từ nay đến năm 2021, các địa phương phải cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các huyện, xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn về diện tích và dân số.
Thủ tướng: Đưa Việt Nam vào nhóm 15 quốc gia phát triển nhất về nông nghiệp
Thủ tướng: Đưa Việt Nam vào nhóm 15 quốc gia phát triển nhất về nông nghiệp
Chính trịicon03/01/2019  
Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu dài hạn, ngành nông nghiệp phải phấn đấu trong 10 năm nữa, Việt Nam lọt vào nhóm 15 quốc gia có nền nông nghiệp phát triển nhất.
Công an phải luôn giữ mình trong sạch, vững vàng, không bị sa ngã
Công an phải luôn giữ mình trong sạch, vững vàng, không bị sa ngã
Chính trịicon03/01/2019  
Tổng bí thư, Chủ tịch nước lưu ý ngành công an luôn giữ mình trong sạch, vững vàng, không bị sa ngã trước sự mua chuộc, 'lợi ích nhóm'.
Thủ tướng muốn nghe ‘hiến kế’ gỡ nút thắt trong ngành nông nghiệp
Thủ tướng muốn nghe ‘hiến kế’ gỡ nút thắt trong ngành nông nghiệp
Chính trịicon03/01/2019  
Thủ tướng cho rằng, năm ngoái xuất khẩu nông nghiệp đạt 40,02 tỷ USD, là kỷ lục, vậy năm nay hơn là bao nhiêu, chủ trương, biện pháp mới nào để tạo nên cái hơn đó?
Hình ảnh Tổng bí thư, Chủ tịch nước dự hội nghị Công an toàn quốc
Hình ảnh Tổng bí thư, Chủ tịch nước dự hội nghị Công an toàn quốc
Chính trịicon03/01/2019  
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TƯ đến dự hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: Chúng ta phải bước vào chiến tranh vì sự sinh tồn của nhân dân mình
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: Chúng ta phải bước vào chiến tranh vì sự sinh tồn của nhân dân mình
Chính trịicon03/01/2019  
Những ngày cuối năm 1978, những người lính tình nguyện Việt Nam bắt đầu cuộc chiến đấu giúp đỡ nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Polpot - Khmer Đỏ.
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN