XD

Cập nhập tin tức XD

Từ công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đến mục tiêu vươn tới thịnh vượng

Vào những thời điểm ngặt nghèo của lịch sử, quyết định Đổi mới toàn diện đất nước năm1986 được ghi nhận là một trong những cột mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Chương trình 135 giúp Thanh Hóa góp phần giảm gần 50.000 hộ nghèo

Thanh Hóa đã huy động nhiều nguồn lực, đồng thời lồng ghép các chính sách đầu tư, hỗ trợ nhằm giúp đồng bào dân tộc thiểu số khu vực miền núi xứ Thanh có thêm điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Phát triển cây mận Máu thành sản phẩm hàng hóa, góp phần xóa đói giảm nghèo

Gần đây, cây mận đỏ đã trở thành nguồn thu nhập chính, góp phần xóa đói giảm nghèo cho nhiều gia đình ở huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

Bồn Bồn: Cây xóa đói giảm nghèo

Từ khi đưa cây bồn bồn làm kinh tế, đời sống bà con vươn lên hẳn, có không ít hộ đã thực sự thoát nghèo.

Hộ nghèo giảm nhanh từng năm nhờ Chương trình 135

Nhờ triển khai thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tỷ lệ hộ nghèo ở tỉnh Quảng Bình giảm nhanh qua từng năm, thu nhập của người dân được nâng lên rõ rệt.

Mô hình “Mỗi KDC hỗ trợ một hộ nghèo sản xuất kinh doanh thoát nghèo bền vững”

Bên cạnh việc chăm lo xây tặng nhà Đại đoàn kết, MTTQ và các tổ chức thành viên còn hỗ trợ vốn vay từ Quỹ Vì người nghèo giúp các hộ nghèo phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Tuyên Quang tiến tới giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn

Tuyên Quang phấn đấu đến năm 2030 là tỉnh điển hình về giảm nghèo bền vững, tiến tới giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn, xóa bỏ sản xuất tự cung, tự cấp nhỏ lẻ trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Cà Mau không để những hộ đã thoát nghèo tái nghèo

Năm 2020, Cà Mau phấn đấu giảm từ 90% trở lên hộ nghèo, cận nghèo thuộc diện đăng ký giúp đỡ, không để những hộ đã thoát nghèo tái nghèo.

Phải giúp thế nào để người nghèo tự sản xuất, tự kinh doanh được

Chúng ta phải phân loại, hộ nghèo phải tách ra khỏi đói nghèo vì trong tỷ lệ hộ nghèo đây là hộ nghèo kinh niên, nhà nước phải chăm lo. Chúng ta tập trung hỗ trợ sinh kế là bài toán đúng

Chuyển đổi đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng cây dược liệu

Gần đây, nhiều huyện trong tỉnh Thanh Hóa đã lựa chọn các loại cây dược liệu để chuyển đổi cơ cấu cây trồng thay cho một số loại cây hiệu quả kinh tế thấp, nhờ đó đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Chăn nuôi “6 cây, 3 con” đã khích lệ tinh thần lao động của người dân

Cùng với đầu tư nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cho phát triển kinh tế - xã hội, công tác giảm nghèo và nâng cao thu nhập cho người dân cũng được chính quyền và người dân huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đẩy mạnh.