Đảng

Cập nhập tin tức Đảng

“Đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả”

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 trình bày tại Đại hội 13, phần “Những nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược của nhiệm kỳ Đại hội 13”, Đảng chủ trương: “Đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả”.

Đảng ủy Khối DN Trung ương đoàn kết xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh

Sáng ngày 25/3, Đảng ủy Khối DN Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25-7-2016 của BCH Trung ương và Hướng dẫn số 01- HD/TW, ngày 20-9-2016 của Ban Bí thư về một số nội dung cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Hành động quyết liệt, tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021

Sáng ngày 12/3, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Sáng 27/3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức khai mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

Khát vọng mãnh liệt về “Việt Nam hùng cường”

Trong xu thế phát triển của công nghệ 4.0 hiện nay, Việt Nam nhất định sẽ phát triển hùng cường nhờ sức mạnh cộng hưởng từ việc Đảng tự chỉnh đốn, làm sạch, từ việc người dân sống tự do, hạnh phúc.

Dân ơn Đảng! Đảng ơn Dân!

Có ở quốc gia nào mà nhân dân tin tưởng, nghĩa tình với đảng cầm quyền như ở Việt Nam?

Đảng viên trừ, đảng viên sạch và chuyện ‘thà ít mà tốt’

Việc có công cụ để đo đếm, thanh lọc những “đảng viên trừ”, “đảng viên sạch” làng nhàng là quan trọng và cần thiết để đội ngũ đảng viên dù ít nhưng mà tốt.

 

Dân tộc ta đi không gì cản nổi!

72 năm trước, dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn thể Nhân dân Việt Nam tiến hành một cuộc cách mạng vĩ đại bậc nhất.

Khai trừ Đảng thầy giáo quan hệ với nữ sinh lớp 11

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) đã ban hành quyết định khai trừ Đảng đối với một giáo viên có quan hệ với nữ sinh.

Đảng viên cũng có ưu, khuyết, có anh hùng, hèn mọn

Đảng viên cũng có ưu, có khuyết, có người anh hùng và có kẻ hèn mọn. Đừng coi Đảng chỉ tuyệt đối đúng.

Cuộc gặp chiều giáp Tết với 2 nguyên Tổng bí thư

Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đến thăm và chúc Tết nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười và nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu.

Thủ tướng Ukraina bị nhấc bổng giữa cuộc họp

Hôm 11/12, một nghị sĩ đối lập đã nhấc bổng Thủ tướng Arseny Yatseniuk ra khỏi bục diễn thuyết.

Đảm bảo mạng lưới thông suốt cho Đại hội XII của Đảng

Sáng nay, Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng đã có buổi làm việc và kiểm tra các công tác chuẩn bị cho Đại hội thuộc trách nhiệm của Bộ TT&TT.

Tuyên chiến với nạn giả dối, thành tích

“Văn hóa có rất nhiều giá trị, yếu kém có trong nhiều lĩnh vực, nhưng trước hết chúng ta cần tập trung tuyên chiến với nạn giả dối và thành tích kéo dài trong xã hội thời gian qua”

ĐH Đảng Hà Nội sẽ bầu Ban chấp hành 75 người

Tất cả nhân sự được chuẩn bị đều nằm trong quy hoạch.

Chúng ta có dám thừa nhận yếu kém?

Sòng phẳng với lịch sử, sòng phẳng với chính thực tiễn kinh tế để từ đó mới mong tìm ra đường hướng, giải pháp.

Bộ máy phình to: VN hãy nhìn sang Singapore, Israel

Bộ máy công quyền chuyên cung cấp các dịch vụ công có thể kiện toàn thu nhỏ nhưng hiệu năng phục vụ lại cao hơn bằng cách phát triển các hình thức tự phục vụ của các tổ chức cộng đồng.

Giải mật nhiều tài liệu quan trọng về Đảng

5 tập văn kiện Đảng toàn tập (tập 55 - 59) được công bố phản ánh vai trò lãnh đạo của Đảng trong những năm 1996 - 2000. Trong đó có những tài liệu mật đã được giải mật một cách chặt chẽ, đúng quy định.

'Bộ Nội vụ phải nêu gương'

Một tấm gương sống bằng 100 bài tuyên truyền. Nếu người đứng đầu gương mẫu thì những thành phần xấu không có chỗ tồn tại trong đơn vị mình.

Quy định cụ thể việc bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư

Quy chế bầu cử trong Đảng quy định nhiều nội dung mới như việc bầu cử Bộ Chính trị, Tổng bí thư, bầu bổ sung ủy viên Bộ Chính trị.