người đứng đầu

Cập nhập tin tức người đứng đầu

Người đứng đầu phải xin lỗi dân, doanh nghiệp khi chậm giải quyết thủ tục

Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm việc báo cáo giải trình của người đứng đầu, xin lỗi người dân, doanh nghiệp và kịp thời khắc phục các trường hợp để xảy ra chậm muộn, tiêu cực trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

13 người đứng đầu và cấp phó bị xử hình sự vì để xảy ra tham nhũng

Năm 2023, có 55 người đứng đầu, cấp phó bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, trong đó có 13 người bị xử hình sự, 13 người bị cách chức.

27 người đứng đầu bị kết luận thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng

Trong 6 tháng đầu năm 2023, có 27 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, đã xử lý kỷ luật 18 người.

16 người đứng đầu bị xử lý hình sự do để xảy ra tham nhũng

Năm 2021, có 51 người đứng đầu đã bị xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng; trong đó 16 người đứng đầu bị xử lý hình sự, 35 người đã bị xử lý kỷ luật.

"Cởi trói" cho người đứng đầu dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Tại sao cứ xử lý một người lại phát hiện thêm người tham nhũng nữa. Phải chăng ngoài việc cán bộ suy thoái, biến chất còn có sơ hở dẫn đến tình trạng “mỡ để miệng mèo”?

Những lo ngại việc chống tham nhũng chùng xuống là không có cơ sở

Dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm Trưởng ban, nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp, người phạm tội có chức vụ, quyền hạn đều bị xử lý. 

"Người đứng đầu bộ ngành, địa phương gương mẫu sử dụng chữ ký số cá nhân, xử lý công việc online"

Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương gương mẫu sử dụng chữ ký số cá nhân, xử lý hồ sơ công việc online, đồng thời phối hợp chặt chẽ trong việc liên thông, kết nối các phần mềm quản lý văn bản và điều hành.

Nhiều án tham nhũng lớn người đứng đầu là chủ mưu

Tổng thanh tra Chính phủ cho biết, đã phát hiện nhiều vụ án tham nhũng lớn người đứng đầu là chủ mưu, đồng phạm... nhưng xử lý chưa nghiêm.

Lo việc hợp thức hoá quyết định cá nhân dưới danh nghĩa tập thể

Cơ chế chưa rõ ràng, dẫn đến đùn đẩy cho trách nhiệm chung - Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh nêu.

Chọn người đứng đầu

Bố trí sai cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện  thì có thể sửa được, còn nếu bố trí sai cán bộ lãnh đạo đứng đầu cấp Trung ương thì tác hại vô cùng lớn...

Thành tựu nổi bật của đất nước sau 30 năm thực hiện đường lối đổi mới

"Tất cả các quy định luật pháp phải mang tính pháp chế cao,  thống nhất và tuyệt đối không bị chi phối bởi bất kỳ ý chí cá nhân và "khẩu dụ" nào".

Thêm quyền cho người đứng đầu

Thời gian qua ta nặng về việc giao trách nhiệm cho người đứng đầu phải thực hiện nhiệm vụ, nhưng chưa quan tâm đúng mức đến việc giao quyền đẩy đủ cho họ.

'Bộ Nội vụ phải nêu gương'

Một tấm gương sống bằng 100 bài tuyên truyền. Nếu người đứng đầu gương mẫu thì những thành phần xấu không có chỗ tồn tại trong đơn vị mình.