Nguyễn Văn Hiến

tin tức về Nguyễn Văn Hiến mới nhất

Nguyên Thứ trưởng Quốc phòng, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến bị đề nghị kỷ luậticon
Thời sự03/06/20190

Nguyên Thứ trưởng Quốc phòng, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến bị đề nghị kỷ luật

UB Kiểm tra TƯ đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.