NT

Cập nhập tin tức NT

Xây dựng NTM ở Ninh Bình: Dồn lực cho "chặng nước rút"

Ninh Bình đã cơ bản hoàn thành mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới góp phần thúc đẩy quá trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, cải thiện đời sống của nông dân, và cư dân nông thôn, đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Trà Vinh chú trọng Chương trình OCOP trong xây dựng nông thôn mới

Trà Vinh sau hơn 4 năm triển khai, Chương trình OCOP đã lan toả mạnh mẽ, được triển khai đồng bộ, rộng khắp ở tất cả các xã, phường, thị trấn.

Chương trình OCOP – nền tảng vững chắc xây dựng nông thôn mới

Với trọng tâm là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị. Chương trình OCOP được xem là nền tảng vững chắc xây dựng nông thôn mới

Hưng Yên thúc đẩy xã hội số trong xây dựng NTM

Hưng Yên xác định chuyển đổi số trong xây dựng NTM để nâng cao hiệu quả hoạt động của cộng đồng, góp phần xây dựng hoàn thành xã NTM kiểu mẫu, huyện NTM nâng cao, hướng đến xây dựng NTM đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Nhìn lại cách tiếp cận nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới không chỉ thay đổi diện mạo, mà còn phải đi vào chiều sâu, gắn với bản sắc, giá trị nông thôn. Xây dựng nông thôn mới là cho chính mình và cho thế hệ mai sau.

Lâm Đồng: Lá cờ đầu của nông thôn mới khu vực Tây Nguyên

Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thời gian qua đã vẽ nên một bức tranh đầy tươi sáng cho vùng nông thôn của tỉnh.

Tìm giải pháp xây dựng nông thôn mới bền vững ở tỉnh Gia Lai

Ngày 23/12, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp xây dựng nông thôn mới bền vững ở tỉnh Gia Lai”.

Tây Ninh: Phát triển du lịch là nhiệm vụ trọng tâm của xây dựng NTM

Để xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại và phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững, Tây Ninh thống nhất tập trung triển khai hiệu quả 11 nội dung thành phần.

TP. Cần Thơ: Hành trình xây dựng nông thôn mới chuyển sang bước ngoặt mới

Nhiều cách làm mới năng động, quyết liệt và hiệu quả tiếp tục được triển khai ở Cần Thơ trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Sức sống nông thôn mới ở Văn Bàn

Với tinh thần sáng tạo phát huy tối đa nội lực trong nhân dân, đồng thuận tham gia xây dựng nông thôn mới bền vững.

Long An xây dựng ấp nông thôn mới để mọi người đều được hưởng thụ thành quả

Sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM) bộ mặt nông thôn của tỉnh Long An đã có nhiều đổi mới rõ rệt với kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được đầu tư theo hướng hiện đại và đồng bộ.

OCOP là giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện mục tiêu KTXH trong xây dựng NTM

Với những nguồn lực KTXH trị giá hàng chục ngàn tỷ đồng được sử dụng, sức ảnh hưởng và lan tỏa của Chương trình OCOP đã từng bước đi vào hoạt động sản xuất xã hội và đang trở thành giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện mục tiêu KTXH trong xây dựng NTM.

NTM ở Tiền Giang: Nâng tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng KHCN, CNC

Dù xuất phát điểm thấp, nhưng với quyết tâm, sự nỗ lực, đồng lòng của chính quyền và nhân dân, công tác xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Gam màu sáng trong bức tranh nông thôn ở Tây Nguyên

Nông nghiệp công nghệ cao và xây dựng nông thôn mới là hai chương trình trọng tâm để đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong phát triển nông nghiệp, nông thôn và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng Tây Nguyên.

Nông thôn mới ở quần đảo Hải Tặc

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, việc phát triển kinh tế biển được chính quyền và người dân xã đảo Tiên Hải quan tâm và triển khai mạnh mẽ.

Huyện Yên Dũng bước vào hành trình xây dựng huyện NTM nâng cao

Để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang tiếp tục chỉ đạo xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và khu dân cư kiểu mẫu.

Huyện Cầu Kè: 10/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh đang dốc toàn lực để thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao ở các xã đăng ký đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

NTM Tiền Giang: Đẩy nhanh tiến độ cấp mã số vùng trồng cho cây ăn trái

Từ một tỉnh xếp ở nhóm cuối khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về xây dựng NTM vào cuối năm 2015, đến nay Tiền Giang đã vươn lên nhóm đầu trong khu vực về số xã đạt chuẩn NTM.

Hải Phòng: Xây dựng NTM kiểu mẫu để tạo động lực thúc đẩy phát triển KTXH

Việc xây dựng NTM kiểu mẫu đã từng bước định hình nên diện mạo khu vực nông thôn TP Hải Phòng theo hướng đô thị, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương

Phú Thọ xây dựng NTM với phương châm “giữ chuẩn, thêm chuẩn và nâng chuẩn”

Nhờ tập trung thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đổi mới diện mạo kinh tế - xã hội, làm điểm tựa để hướng đến mục tiêu xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.