Quảng Bình hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kết nối tiêu thụ sản phẩm thông qua các sàn như Postmart.vn, Voso.vn... 

Theo đó, Quảng Bình sẽ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) trong sản xuất và thị trường nông sản tỉnh Quảng Bình trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng CNTT nhằm hệ thống hóa và cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về thông tin ngành nông nghiệp phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh; tăng khả năng tiếp cận thông tin của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã; góp phần tăng khả năng cạnh tranh, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững cho nông sản trên địa bàn tỉnh.

Quảng Bình đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2025 sẽ hình thành CSDL phục vụ phân tích và dự báo tình hình thị trường nông sản kết nối với trung tâm dữ liệu tập trung. Các thông tin, dữ liệu về tình hình thị trường nông sản trong tỉnh, trong nước, thế giới được thu thập thường xuyên phục vụ phân tích, dự báo, đảm bảo tính thống nhất, chính xác và kịp thời cung cấp cho các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Hình thành CSDL các sản phẩm nông nghiệp chủ lực và sản phẩm có tiềm năng phát triển quy mô lớn và bộ công cụ, phần mềm phục vụ thu thập thông tin, phân tích, dự báo tình hình thị trường nông sản.

Quảng Bình đặt mục tiêu thiết lập được hệ thống mạng lưới cung cấp thông tin cung cầu nông sản của tỉnh, kết nối với trung tâm dữ liệu tập trung của ngành; 100% cán bộ thuộc hệ thống mạng lưới cung cấp thông tin về thị trường nông sản được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của kế hoạch này.

UBND tỉnh Quảng Bình đã đưa ra định hướng đến năm 2030 ứng dụng hiệu quả các công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật… trong thu thập thông tin, phân tích, dự báo tình hình thị trường nông sản trong và ngoài nước. Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh có thể tìm kiếm, khai thác, sử dụng các thông tin, dữ liệu phân tích, dự báo tình hình thị trường nông sản trên môi trường mạng Internet hoặc Cổng cung cấp dữ liệu mở của quốc gia, của các bộ, ngành và của tỉnh.

Bên cạnh đó, sẽ hoàn thiện hệ thống mạng lưới cung cấp thông tin cung cầu nông sản; thu hút được các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã kết nối, chia sẻ thông tin với hệ thống thu thập thông tin, phân tích, dự báo thị trường nông sản và phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ công tác ứng dụng CNTT, công nghệ số trong hoạt động thu thập thông tin, phân tích và dự báo thị trường nông sản.

Để thực hiện được những mục tiêu này, UBND tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu phải rà soát, hoàn thiện hạ tầng CNTT các cơ quan liên quan đáp ứng yêu cầu thực hiện kế hoạch. Bên cạnh đó, rà soát, chuẩn hoá kiến trúc dữ liệu, quy trình quản lý, thu thập, lưu trữ và khai thác thông tin về nông sản tại các văn bản của tỉnh đảm bảo thống nhất, đồng bộ và khả thi cho việc triển khai.

UBND tỉnh Quảng Bình cũng chỉ đạo tổ chức rà soát, bổ sung, nâng cấp, thay thế trang thiết bị CNTT cho các cơ quan, đơn vị liên quan đến hệ thống thông tin thị trường nông sản để nhập liệu, khai thác, chia sẻ. Ưu tiên lồng ghép, kế thừa, khai thác hiệu quả tài nguyên, hạ tầng sẵn có và hạ tầng được đầu tư theo các chương trình, đề án, dự án liên quan về CNTT, chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu tích hợp, kết nối, chia sẻ phục vụ việc thu thập và lưu trữ thông tin, dữ liệu về phân tích và dự báo thị trường nông sản.

Quảng Bình sẽ nâng cấp và xây dựng hạ tầng cơ sở phần cứng: Bổ sung một số trang thiết bị, hệ thống máy tính cho các cơ quan, đơn vị trực tiếp vận hành hệ thống thông tin thị trường nông sản để nhập liệu, khai thác và vận hành Kế hoạch. Nâng cấp đường truyền, mua mới máy tính, máy in, sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ các thiết bị; đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức trong ngành được trang bị máy vi tính với cấu hình phù hợp có kết nối đường truyền Internet tốc độ cao, ứng dụng CNTT tiếp cận thông tin thị trường nông sản.

UBND tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu phải xây dựng phần mềm hệ thống thông tin thị trường nông sản: Nâng cấp website đăng tải thông tin chính thức thông tin thị trường nông sản tỉnh; trở thành nơi tương tác giữa 3 nhà (Nhà nước  - Nhà sản xuất - nông dân và Doanh nghiệp); là trung tâm chia sẻ thông tin và dữ liệu ngành nông nghiệp dựa trên trung tâm tích hợp dữ liệu, dữ liệu GIS, dữ liệu GPS… giúp doanh nghiệp, người dân và các cơ quan nhà nước có thể dễ dàng tiếp cận thông tin cập nhật dữ liệu và kết nối thị trường nông sản.

Việc xây dựng CSDL quản lý ngành nông nghiệp của tỉnh theo hướng tổng thể, bước đầu xây dựng phân hệ CSDL lưu trữ thông tin thị trường nông sản và thông tin các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh theo chuỗi giá trị hàng nông sản, gồm: Sản xuất - tiêu thụ - thị trường.

Hiện tại, tỉnh Quảng Bình có sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh (quangbinhtrade) với hàng trăm doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tham gia, đa dạng nhiều sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng, có tiềm năng trên thị trường nông sản trong nước. Nhiều thương hiệu đã trở nên quen thuộc với người dân và du khách, như: Nấm sạch Tuấn Linh, tỏi đen, đũa gỗ Quảng Thuỷ, thịt thỏ Ruby, cá mờm trắng và tôm khô Vương Đoàn, khoai deo Như Mận, nước mắm Xuân Hồng, cao cà gai leo..., góp phần đưa thương hiệu nông sản Quảng Bình tới nhiều thị trường lớn, tiềm năng như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh...

Đặc biệt, các sở, ngành còn hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kết nối tiêu thụ sản phẩm thông qua các sàn như Postmart.vn, Voso.vn... để thúc đẩy phát triển kỹ thuật số nông thôn, giúp hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ mở rộng thị trường trong, ngoài nước; tiêu thụ nông sản trên kênh phân phối mới, hiện đại và bền vững thông qua nền tảng số. Đồng thời tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử, xây dựng website bán hàng trực tuyến phù hợp với mô hình, sản phẩm, dịch vụ; tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia các sàn giao dịch nhằm trao đổi, quảng bá thương hiệu, sản phẩm; hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng marketing trực tuyến, xây dựng thương hiệu trên môi trường internet phù hợp với các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ.