Nguyễn Quang Thiều

Nguyễn Quang Thiều

Nhà thơ

'Tôi muốn trở thành một người làm phim cho chính mình'

Khoảng 20 năm trở lại đây, tôi rất muốn trở thành một nhà làm phim. Tất nhiên chỉ là làm phim cho chính mình.

Tôi chỉ cần xem bóng đá, ngắm người đẹp ở không gian khác

Bây giờ thì tôi hiểu một trong những lý do tại sao nước Việt Nam ta lại tổ chức thi hoa hậu nhiều thế.

Căn cước văn hóa - sự sống còn của dân tộc

Bản sắc văn hóa truyền thống phải trở nên rõ ràng nhất, sâu sắc nhất, khoa học nhất, nhân văn nhất và phù hợp với một tinh thần sống mới của đất nước thì mới trở thành năng lượng sống cho một dân tộc.