1/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG

  Cú Đập Nguyền Rủa (Nội tại)

 • Sát thương chuẩn từ hiệu ứng Nguyền Rủa tăng từ 10% lên 15%.

 • Năng lượng hoàn trả lại từ 330 về 304.
 • Năng lượng gia tăng mỗi cấp hoàn trả lại từ 55 về 50.
 • Năng lượng hồi lại mỗi giây hoàn trả lại từ 1.2 (+ 0.16 mỗi cấp) về 1.1344 (+ 0.08 mỗi cấp).

  Băng Yêu (Nội tại – Làm lại)

 • Hoàn trả lại tất cả các thay đổi.

  Mảnh Băng (Q)

 • Năng lượng tiêu hao hoàn trả lại từ 70/75/80/85/90 về 85 mọi cấp.

  Vòng Tròn Lạnh Giá (W)

 • Năng lượng tiêu hao hoàn trả lại từ 40/50/60/70/80 về 50 mọi cấp.

   Con Đường Băng Giá (E)

 • Năng lượng tiêu hao hoàn trả lại từ 60/70/80/90/100 về 80/85/90/95/100.

  Hầm Mộ Hàn Băng (R)

 • Hiệu ứng mới hoàn trả lại, tự kích hoạt lên bản thân không còn hồi lại năng lượng đã mất.

  Cú Nện Khổng Lồ (Nội tại)

 • Sát thương giảm từ 15-100 xuống 12-80.

  Đôi Cánh Chiến Trận (Q)

 • SMPT cộng thêm tăng từ 60% lên 75%.
 • Sát thương khi hợp thành lốc xoáy giảm từ 9% xuống 6% máu tối đa của kẻ địch.

   Cầu Vồng Tối Thượng (R)

 • Cơ chế giảm thời gian hồi chiêu khi hạ gục tướng địch giảm từ 30/40/50% xuống 10/30/50%.

  Tàn Ác (Q)

 • Sát thương cơ bản và STVL cộng thêm giảm xuống.
  • Sát thương cơ bản giảm từ 35/55/75/95/115 xuống 25/45/65/85/105.
  • STVL cộng thêm giảm từ 30/40/50/60/70% xuống 20/30/40/50/60%.

  Lừa Gạt (Q)

 • Thời gian hồi chiêu tăng lên.
  • (So với hiện tại) thay đổi từ 14 giây mọi cấp thành 16/15.5/15/14.5/14 giây.
  • (So với PBE) thay đổi từ 16/15/14/13/12 thành 16/15.5/15/14.5/14 giây.

2/ KHÁC

Thay đổi về client mới

 • Thanh Highlights giờ đã được kích hoạt: Bạn có thể xem lại các doạn replay tại đây, hiển thị trong các tệp hoặc xóa chúng.

 • Tùy chọn “Đóng client ngay trong trận” – đóng client khi trận đấu đang diễn ra để giúp đỡ khỏi các vấn đề liên quan tới FPS. Tùy chọn có thể được tìm thấy ở thực đơn client khi nhấp chuột vào biểu tượng bánh xe ở phía trên cùng bên phải.

Thay đổi hiệu ứng hình ảnh của Morgana

 • Chế độ Mù màu: Quay trở lại màu đỏ sẫm cũ.
 • Chế độ Thường: Thay đổi thành màu tím pha nhiều sắc xanh hơn. Mục đích là để tìm ra một màu tách biệt hẳn so với đỏ, xanh lá và xám.

Biểu tượng anh hùng mới

 

Gnar_G