Nguyễn Hữu Đông

Cập nhập tin tức Nguyễn Hữu Đông

Bài phát biểu của ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Sơn La lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu của ông Nguyễn Hữu Đông tại Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XV

Phát biểu của ông Nguyễn Hữu Đông, Bí thư tỉnh ủy Sơn La tại Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026).

Tin tưởng vào thành công của Đại hội

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp, bầu được những cán bộ hội tụ đủ phẩm chất cách mạng, đủ đức, đủ tài, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, dám đấu tranh...

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La: Người đứng đầu phải vào cuộc quyết liệt

Để đạt các mục tiêu khó mà Nghị quyết đề ra, Sơn La sẽ phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

Ông Nguyễn Hữu Đông tái cử chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

15 bí thư tỉnh, thành được điều động, chuẩn y 15 tháng qua

Đến thời điểm này đã có 15 tỉnh, thành thay đổi nhân sự bí thư. Trong đó, có một ủy viên Bộ Chính trị, 8 ủy viên TƯ, 5 ủy viên dự khuyết. Mới nhất là Thái Bình, bí thư tỉnh này vừa được bầu hôm qua  (1/6).

Phát biểu của ông Nguyễn Hữu Đông tại Kỳ họp thứ 11 của HĐND tỉnh khóa XIV

Phát biểu của ông Nguyễn Hữu Đông - Bí thư Tỉnh ủy Sơn La tại Kỳ họp thứ mười một của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.