Nhân đôi sức mạnh để đưa PTIT thành đại học hàng đầu về đào tạo công nghệ số

Nếu biết cách làm, phân vai rõ để Hội đồng Học viện và Ban Giám đốc hỗ trợ nhau, mô hình 2 lớp sẽ giúp Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) nhân đôi sức mạnh, đưa trường thành đại học đào tạo công nghệ số hàng đầu.

Học viện lần đầu tiên có Hội đồng trường

Chiều ngày 16/9, Bộ TT&TT đã công bố các quyết định công nhận Hội đồng học viện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Hội đồng Học viện) và công nhận Chủ tịch Hội đồng Học viện.

Lễ công bố có sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng; Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm; và GS.TS Đỗ Trung Tá, nguyên Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông, nguyên Chủ tịch Hội đồng khoa học của Học viện.

Nhân đôi sức mạnh để đưa PTIT thành đại học hàng đầu về đào tạo công nghệ số
Hội đồng học viện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức ra mắt.

Cùng với 3 thành viên đương nhiên và 2 thành viên đại diện cho Bộ TT&TT, Hội đồng Học viện mới được công nhận gồm có 19 thành viên, trong đó có 13 thành viên trong Học viện và 6 thành viên bên ngoài Học viện (chiếm 31,6%), bảo đảm đúng cơ cấu, số lượng theo quy định.  Ông Từ Minh Phương, Trưởng khoa CNTT 1 của Học viện, Thành viên Hội đồng Học viện đảm trách cương vị Chủ tịch Hội đồng Học viện.

Chia sẻ tại lễ công bố, PGS. TS Vũ Văn San, Giám đốc Học viện, thành viên Hội đồng Học viện cho biết, Hội đồng đầu tiên của Học viện vừa có vinh dự cao nhưng cũng mang trọng trách lớn. Hội đồng sẽ phải phát huy vai trò là người lãnh đạo toàn diện nhà trường trên các lĩnh vực, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan quản lý có thẩm quyền và các bên liên quan về các quyết định về phương hướng hoạt động, huy động các nguồn lực cho Học viện, thực hiện giám sát các hoạt động của Học viện, gắn Học viện với xã hội.

Để Hội đồng Học viện hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ đầu tiên, theo ông San, đòi hỏi các thành viên phải nỗ lực thực hiện tốt các trọng trách được giao, cùng nhau xây dựng được một cơ chế hoạt động của Hội đồng minh bạch, sáng tạo, có những quyết sách mang tính chiến lược cho sự phát triển của Học viện.

Theo GS.TS Từ Minh Phương, Chủ tịch Hội đồng Học viện, bên cạnh những thuận lợi, Học viện cũng đang phải đối mặt với không ít thách thức, trong đó có khó khăn về thu hút sinh viên, giảng viên giỏi chủ yếu do sự thay đổi nhu cầu đào tạo và sự vươn lên mạnh mẽ của các trường đại học trong nước.

Đó còn là thách thức từ việc không còn nguồn kinh phí đơn đặt hàng thường xuyên từ cơ quan chủ quản ảnh hưởng đến nguồn thu, doanh thu không tăng, gây khó khăn cho đầu tư phát triển, thu nhập của cán bộ giảng viên không được cải tiến. Sự thay đổi của công nghệ nhất là công nghệ số cũng đặt ra thách thức trong thay đổi mục tiêu và phương thức đào tạo.

“Trong hoàn cảnh đó, tận dụng tốt ưu thế của cơ chế tự chủ cũng là chìa khóa để Học viện giải phóng các nguồn lực, tăng khả năng cạnh tranh”, Chủ tịch Hội đồng Học viện nói.

Mô hình mới giúp nhân đôi sức mạnh

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhận xét, Học viện đã bầu ra 19 thành viên của Hội đồng Học viện với cơ cấu phong phú, có đại diện của Bộ TT&TT, có đại diện của chuyên gia giáo dục đào tạo, có đại diện của 3 tập đoàn công nghệ vào loại lớn nhất Việt Nam là Viettel, VNPT và CMC.

“Hội đồng Học viện đã bầu ra Chủ tịch của mình là GS. TS. Từ Minh Phương với số phiếu 100%, thể hiện sự nhất trí cao. Cả Học viện sẽ nhìn vào đây để thấy sự đoàn kết – là cái mà bất kỳ tổ chức Việt Nam nào cũng cần thiết nhất để phát triển bền vững. Lãnh đạo Bộ rất vui mừng với kết quả này và tin vào các đồng chí”, Bộ trưởng nói.

Nhân đôi sức mạnh để đưa PTIT thành đại học hàng đầu về đào tạo công nghệ số
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, rất nhiều quyền của Bộ trước đây sẽ được chuyển giao cho Hội đồng Học viện và tự chủ đại học sẽ thực chất hơn rất nhiều.

Bộ trưởng cũng cho biết, rất nhiều quyền của Bộ trước đây sẽ được chuyển giao cho Hội đồng trường và tự chủ đại học sẽ thực chất hơn rất nhiều. Học viện cũng đang trong quá trình chuyển giao thế hệ từ đầu sáu sang đầu bảy.

Nhấn mạnh đây là sự cách biệt 10 năm, sự cách biệt của một thập kỷ, Bộ trưởng vạch rõ: “Sứ mệnh của thế hệ đầu bảy là đào tạo 4.0, đưa Học viện trở thành đại học hàng đầu Việt Nam và khu vực về đào tạo công nghệ số, phục vụ chuyển đổi số quốc gia và thời hạn là năm 2025”.

Bàn về mô hình hoạt động của Học viện, theo Bộ trưởng, việc chuyển từ mô hình 1 lớp chỉ có Ban Giám đốc  sang mô hình 2 lớp - có Hội đồng trường, có Ban Giám đốc, có Chủ tịch và có Giám đốc, là một khó khăn rất lớn với Học viện. Vì nó mới mẻ, phải thay đổi nhiều thói quen, nhiều quy trình và nếu xử lý không khéo thì thành mâu thuẫn và kiềm chế nhau. Nhưng nếu biết cách làm, phân vai cho rõ, hỗ trợ lẫn nhau, bù cho nhau thì lại rất tốt. Sức mạnh nhân đôi.

Người đứng đầu ngành TT&TT cũng chỉ rõ, Hội đồng trường tập trung vào định hướng, đặt ra mục tiêu, chiến lược, kế hoạch; đặt ra các cơ chế để đại học giải phóng các nguồn lực của mình để phát triển; tạo ra các nguồn lực mới cho đại học, bao gồm cả nguồn nhân lực; xây dựng đội ngũ giám sát, giám sát để đảm bảo đại học đi đúng hướng, đúng chiến lược, hướng tới mục tiêu; giám sát để phát hiện sớm các sai sót trong cách làm để điều chỉnh kịp thời Ban Giám đốc và để bảo vệ Giám đốc; định hướng về các hợp tác của đại học.

“Có hai cái Giám đốc không thể làm nhưng lại vô cùng quan trọng với Giám đốc, đó là cơ chế hoạt động và giám sát bảo vệ. Nhưng hai cái này thì Chủ tịch có thể làm được và làm rất tốt, đúng vai nhất”, Bộ trưởng lưu ý.

Đưa ít nhất 70% nội dung giảng dạy lên nền tảng số

Giao nhiệm vụ cho Hội đồng Học viện, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, nhiệm vụ trước mặt của Hội đồng xây dựng quy chế hoạt động, khung chiến lược 5 năm tới cho trường, kế hoạch trong năm 2020 – 2021, nhiệm vụ của từng thành viên trong Hội đồng và xây dựng hệ thống giám sát ngay trong năm 2020 này.

Nhân đôi sức mạnh để đưa PTIT thành đại học hàng đầu về đào tạo công nghệ số
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Thứ trưởng Phan Tâm trao quyết định của Bộ TT&TT công nhận Chủ tịch Hội đồng Học viện nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho GS. TS Từ Minh Phương.

Với 3 tập đoàn công nghệ Viettel, VNPT và CMC, Bộ trưởng yêu cầu phải tham gia Hội đồng trường không chỉ với vai góp ý kiến mà chủ yếu là với vai tham gia vào hoạt động của Học viện, xây dựng các nền tảng, tham gia chủ lực vào phần 40% học chuyên sâu của sinh viên theo mô hình: 30% học kiến thức chung, 30% học kiến thức nền tảng về ngành nghề và 40% là học chuyên sâu về nghề.

Ba tập đoàn công nghệ trên cũng sẽ chia sẻ cơ sở hạ tầng đào tạo với Học viện. Học viện sẽ cùng với ba doanh nghiệp thành lập một doanh nghiệp nghiên cứu trong Học viện, vừa là huy động các nguồn lực nghiên cứu của Học viện vừa là gắn kết các nhu cầu nghiên cứu của doanh nghiệp, vừa kết hợp được tư duy đại học và tư duy doanh nghiệp. Đây sẽ là một mô hình tốt.

Đặc biệt nhấn mạnh việc cần phải chuyển đổi số Học viện, Bộ trưởng phân tích, mục tiêu của chuyển đổi số đại học là nâng cao chất lượng đào tạo nhưng giảm tải cho giáo viên, là đổi mới mô hình dạy và học, là hỗ trợ các công cụ giảng dạy mới cho giáo viên. Đào tạo giáo viên là đào tạo họ sử dụng các công cụ mới này, mà việc này không khó.

Chuyển đổi số đại học là tập trung vào thay đổi mô hình đào tạo thông qua việc áp dụng các công nghệ số. Do đó, Học viện cần đầu tư xây dựng nền tảng số để ít nhất 70% nội dung giảng dạy được đẩy trên nền tảng. Giáo viên sẽ tập trung vào việc tạo ra giá trị tăng thêm trên nền tảng này. Giáo viên đứng trên nền tảng để giảng dạy.

“Tinh hoa nhân loại, tinh hoa Việt Nam, tinh hoa đại học, tinh hoa của Học viện và tinh hoa của công nghệ sẽ được đưa lên nền tảng này. Đây sẽ là nền tảng mở để liên tục được cập nhật, tốt lên từng ngày. Nền tảng này không chỉ là nội dung mà còn là cả cách thức giảng dạy, cách thức thi, kiểm tra. Học viện làm xong nền tảng này thì mặt bằng của Học viện sẽ ngay lập tức được nâng lên một mức rất đáng kể”, Bộ trưởng cho hay.

Chỉ rõ trọng tâm của Học viện trong năm 2020 - 2021 là tập trung làm nền tảng, Bộ trưởng cho rằng, các doanh nghiệp công nghệ trong ngành có thể hỗ trợ việc này. Bởi vì, Học viện nâng cao được chất lượng đào tạo thì người được hưởng lợi đầu tiên sẽ là các doanh nghiệp công nghệ.

Học viện sẽ ngày càng giống một công ty công nghệ hơn là một trường đại học truyền thống. Học viện sẽ là một công ty công nghệ bằng cách hợp tác với các công ty công nghệ để đưa tri thức dạy học của mình lên các nền tảng.

Cũng theo Bộ trưởng, chuyển đổi số đại học thì việc đầu tiên là đưa toàn bộ Học viện thành một xã hội số thu nhỏ. Toàn bộ hoạt động của Học viện, của giáo viên, sinh viên sẽ chuyển lên môi trường số. Mỗi người trong Học viện sẽ có một định danh số.

Học viện là một xã hội thu nhỏ, mà những người trẻ năng động về công nghệ sẽ rất thuận lợi để xây dựng một xã hội số tại đây, không chỉ việc học mà cả việc quản lý, sinh hoạt. Muốn đào tạo nhân lực chuyển đổi số thì hãy cho họ sống, học tập và làm việc trong môi trường số và đây cũng là cách đào tạo công nghệ số tốt nhất.

“Quý IV năm 2020 và Quý I năm 2021 sẽ là thời gian để Học viện hợp tác với một công ty công nghệ số, để xây nên một đại học số. Hãy là người đi đầu!”, Bộ trưởng đề nghị.

Danh sách 19 thành viên Hội đồng Học viện Công nghệ BCVT nhiệm kỳ 2020 -2025 gồm: Ông Vũ Văn San, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Công nghệ BCVT; ông Tân Hạnh, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Học viện Công nghệ BCVT; ông nguyễn Bá Hiếu, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn thanh niên công sản Hồ Chí Minh Học viện, sinh viên đại học chính quy năm thứ 3; ông Lê Xuân Công, Vụ trưởng Vụ KH&CN, Bộ TT&TT; ông Nguyễn Thiện Nghĩa, Phó Vụ trưởng Vụ CNTT, Bộ TT&TT; ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT tập đoàn công nghệ CMC; ông Huỳnh Quang Liêm, Phó Tổng giám đốc tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT); bà Nguyễn Thị Kim Phụng, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT; ông Tào Đức Thắng, Phó Tổng giám đốc tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel); ông Trần Quang Anh, Phó Giám đốc Học viện Công nghệ BCVT; ông Đặng Hoài Bắc, Phó Giám đốc Học viện Công nghệ BCVT; ông Vũ Tuấn Lâm, Phó Giám đốc Học viện Công nghệ BCVT; bà Đặng Thu Hà, Trưởng phòng, phòng Tổ chức cán bộ - Lao động, Học viện Công nghệ BCVT; ông Nguyễn Chí Thành, Trưởng phòng, phòng Giáo vụ, Học viện Công nghệ BCVT; ông Nguyễn Tiến Ban, Trưởng khoa Viễn thông 1, Học viện Công nghệ BCVT; ông Võ Nguyễn Quốc Bảo, Trưởng khoa Viễn thông 2, Học viện Công nghệ BCVT; ông Nguyễn Lương Nhật, Trưởng khoa Kỹ thuật Điện tử 2, Học viện Công nghệ BCVT; ông Từ Minh Phương, Trưởng khoa CNTT 1, Học viện Công nghệ BCVT; ông Nguyễn Trung Kiên, Viện trưởng Viện CNTT-TT CDIT, Học viện Công nghệ BCVT. 

 

 

M.T

tin nổi bật

Bưu điện Việt Nam khai trương dây chuyền chia chọn tự động công suất lớn nhất

Hệ thống chia chọn tự động có công suất lớn nhất, số hướng chia nhiều nhất từ trước đến nay của Bưu điện Việt Nam đã chính thức khai trương chiều 15/8/2022 tại Mê Linh (Hà Nội).

Ngành TT&TT đang ở giai đoạn đổi mới lần hai

Vào những năm 1990, lãnh đạo ngành TT&TT đã quyết định làm mạng di động, tạo tiền đề cho quá trình đổi mới lần thứ nhất. Giai đoạn hiện nay có thể gọi là lần đổi mới thứ hai - với chuyển đổi số, kinh tế số, hạ tầng số.

Chủ tịch CMC: Chuyển đổi số phải theo tinh thần toàn dân toàn diện

Ông Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch HĐQT/Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC đã đưa ý kiến về phương án, đề xuất phương hướng thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia tại Phiên họp thứ Ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ngày 8/8/2022.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa: Báo chí đổi mới, sáng tạo nhưng phải vì lợi ích nhân dân, đất nước

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Đổi mới, sáng tạo nhưng tinh thần cách mạng, tinh thần báo chí phải vì lợi ích của nhân dân, vì lợi ích của đất nước.

Tập đoàn Công nghệ CMC đồng hành cùng tỉnh Đắk Nông chuyển đổi số

​Sáng ngày 5/8 ông Ngô Thanh Danh - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông dẫn đầu Đoàn đại biểu tỉnh ủy Đắk Nông đến thăm và làm việc tại Tập đoàn Công nghệ CMC.

Đoàn công tác ngành TT&TT dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cùng đoàn công tác Bộ TT&TT đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm tại nghĩa trang liệt sĩ của ngành thuộc tỉnh Tây Ninh.

Đô thị thông minh - 'sức bật' mới của Thái Nguyên trong kỷ nguyên số

Thái Nguyên xem chuyển đổi số và xây dựng thành phố thông minh là một xu hướng tất yếu, cũng là cơ hội giúp tỉnh bứt phá và phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Trao quyết định công tác cán bộ tại 6 đơn vị thuộc Bộ TT&TT

Các quyết định điều động và bổ nhiệm Cục trưởng Viễn thông, Cục phó CNTT và Truyền thông, Vụ trưởng Bưu chính...và Giám đốc một số trung tâm vừa được Bộ TT&TT công bố sáng nay.

Thái Nguyên hiện đại hoá hành chính gắn với chuyển đổi số

Hướng tới mục tiêu chuyển đổi số và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được quan tâm, chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực.

Nông dân lên sàn thương mại điện tử: 'Muốn làm sẽ tìm cách, không muốn thì tìm lý do'

“Muốn làm sẽ tìm cách, không muốn thì tìm lý do” - câu nói của một nông dân trẻ Hậu Giang về việc đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử cho thấy tư duy mới của những hộ sản xuất nông nghiệp thời đại số.

Hậu Giang đặt mục tiêu đưa 50.000 hộ nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử

Tỉnh Hậu Giang đặt mục tiêu trong năm 2022, 50% hộ sản xuất nông nghiệp (SXNN), tương đương khoảng 50.000 hộ sẽ được lên sàn thương mại điện tử (TMĐT).

Thái Nguyên chuyển đổi số mạnh mẽ

Với quyết tâm của chính quyền, cùng sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp… chương trình chuyển đổi số tại Thái Nguyên ghi nhận những kết quả thiết thực, trở thành điểm sáng của quốc gia.

173 sản phẩm nông nghiệp Hậu Giang lên sàn thương mại điện tử

Toàn tỉnh Hậu Giang hiện có 273 hộ sản xuất nông nghiệp với 173 sản phẩm tham gia giao dịch trên sàn thương mại điện tử, tổng giá trị giao dịch trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt khoảng 400 triệu đồng.

Giải báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2022

Lễ phát động Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022 được tổ chức tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam, chiều 18/7.

Phạt 7,5 triệu đồng người đăng tin sai sự thật về 3 lãnh đạo cấp cao bị kỷ luật

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phạt một trường hợp 7,5 triệu đồng do đăng tải thông tin sai sự thật 3 lãnh đạo cấp cao bị xem xét kỷ luật.