phản biện xã hội

Cập nhập tin tức phản biện xã hội

Đề nghị giám sát phản biện xã hội phải có kết luận để lấy phiếu tín nhiệm

Ông Huỳnh Đảm đề nghị công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam phải được nâng lên một “chất mới”, không chỉ dừng lại ở kiến nghị mà phải có kết luận, lấy phiếu tín nhiệm của chính quyền cùng cấp.

Đề xuất thành lập Ban Giám sát và phản biện xã hội

Ông Đỗ Duy Thường đề nghị thành lập Ban Giám sát và phản biện xã hội để thực hiện vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong giai đoạn mới.

Những vi phạm về đất đai, quy hoạch, dân biết hết

Cần nêu rõ trách nhiệm của cơ quan thanh tra, kiểm tra đối với phản ánh của dân về những vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng như những vi phạm về đất đai, quy hoạch, dân biết hết.

Thủ tướng mong Mặt trận phản biện sắc sảo, chân tình

Thủ tướng mong MTTQ làm người phản biện sắc sảo, chân tình giúp Đảng và chính quyền tự điều chỉnh, tự hoàn thiện để lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn.

Nhu cầu phản biện xã hội đúng đắn

Phản biện nghiêm túc phải xuất phát từ nguyên tắc khách quan và công bằng, không được thiên lệch và để lý trí bị con tim dẫn dắt.

Hiện thực hóa hoạt động giám sát, phản biện xã hội

Quyết định số 217, số 218 của Bộ Chính trị (Khóa XI) đã được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ, từng bước mang lại hiệu quả rõ rệt đã thực sự đi vào cuộc sống của nhân dân.

Hàng chục triệu người dân mới giám sát được

Bộ máy nhà nước rất ít người, không thể làm giám sát, chỉ có hàng chục triệu người dân mới giám sát được - Chủ tịch UB TƯ MTTQ VN nói.

Singapore: Dân chụp ảnh, quay clip công chức làm sai

Người dân Singapore có thể phát hiện công chức thực hiện sai quy trình khi phục vụ thông qua việc chụp ảnh, quay clip, sau đó gửi cơ quan chính phủ hoặc các cơ quan có trách nhiệm để xử lý, khắc phục kịp thời.

Hội chỉ gặp gỡ, giao lưu không phải đăng ký

Chính phủ cho rằng hội do công dân tự nguyện thành lập nhằm mục đích gặp gỡ, giao lưu thì không phải đăng ký, nhưng UB Pháp luật QH thấy cần cân nhắc.

Tiền của dân phải được giám sát

Ngân sách và đầu tư công đều quan trọng, đó là thuế của dân, sức lực của người dân đóng góp cho xã hội thì phải được giám sát, nhân dân giám sát - Tổng thư ký UB TƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim nhấn mạnh.