- Bộ máy nhà nước rất ít người, không thể làm giám sát, chỉ có hàng chục triệu người dân mới giám sát được - Chủ tịch UB TƯ MTTQ VN nói.

Trò chuyện với báo chí nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc VN, Chủ tịch UB TƯ MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ suy nghĩ về một trong những nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận: giám sát và phản biện xã hội.

{keywords}
Chủ tịch UB TƯ Mặt trận Tổ quốc VN Nguyễn Thiện Nhân

Chủ tịch MTTQ VN cho hay, hiện nay, bộ máy nhà nước rất ít người, một phường xã có vài chục người, cấp huyện chỉ trên dưới 100 người, không thể giám sát đủ được. Chỉ có huy động sức mạnh của hàng chục triệu người dân mới giám sát hiệu quả.

Nếu như trước kia Mặt trận đơn giản giám sát cán bộ, đảng viên ở khu dân cư, tham gia bỏ phiếu tín nhiệm những người được HĐND bầu ra ở cấp xã thì bây giờ giám sát cao hơn theo chủ đề, chương trình. Kết quả giám sát phải được chính quyền lắng nghe và trả lời.

Từ đầu năm 2014, Mặt trận đã triển khai 8 chương trình giám sát đối với việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại các doanh nghiệp; tuân thủ pháp luật trong cung ứng vật tư nông nghiệp cho nông dân; tuân thủ pháp luật ở các cơ sở y tế tư nhân; giải quyết khiếu nại tố cáo của nhân dân; cải cách thủ tục hành chính của ngành thuế, hải quan; thực hiện luật Khoa học Công nghệ và Nghị quyết trung ương về phát triển KHCN; đánh giá sự hài lòng của nhân dân với 6 dịch vụ công ở 20 tỉnh, thành phố cả nước.

Xem CLIP Chủ tịch MTTQ Nguyễn Thiện Nhân nói về giám sát chính sách người có công: 

Mặt trận cũng giám sát việc thực hiện chính sách đối với người có công ở 11 nghìn phường, xã cả nước, với hơn 2 triệu người, để trả lời cho băn khoăn lâu nay: Những người vẫn được hưởng chính sách có đúng là thương binh, nạn nhân da cam, thân nhân liệt sĩ không?

"Bài học từ cuộc giám sát này là mỗi phường xã chỉ có một ủy viên UBND lo về văn xã, không thể làm được và cũng không khách quan. Nhưng thông qua hệ thống của Mặt trận, đã huy động được 200 ngàn người tham gia rà soát để có kết quả nêu trên" - ông cho biết.

Phản biện cho văn kiện Đại hội Đảng

Về phản biện xã hội, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho biết, vừa qua Mặt trận tổ chức góp ý cho văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12. Đây là nhiệm vụ phản biện tập trung nhất của năm 2015.

{keywords}

Bên cạnh ý kiến của cán bộ và các hội thành viên của Mặt trận, còn huy động cả ý kiến của các nhà khoa học trong từng lĩnh vực như phát triển kinh tế gắn với ứng dụng KHCN; phát huy sức mạnh văn hóa VN trong thời kỳ hội nhập; hun đúc ý chí hoài bão của thế hệ trẻ để xây dựng bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới; dân chủ trong thời kỳ Internet; chống tham nhũng…

Trong thời gian tới, Mặt trận tiếp tục triển khai và nâng tầm các cuộc vận động truyền thống. Đó là nâng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” lên thành “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Còn cuộc vận động “Người VN ưu tiên dùng hàng VN” sẽ gắn với cuộc vận động “Sáng tạo vì quê hương VN đến năm 2045”, kêu gọi mọi người dân VN phát huy sáng kiến, tạo bước tiến đột phá cho đất nước từ nay đến dịp kỷ niệm 100 năm lập nước.

Chung Hoàng - Đức Yên