Đạt G

tin tức về Đạt G mới nhất

Đạt G tự nhận nông cạn khi cà khịa Sơn Tùng M-TPicon
Nhạc17/09/20190

Đạt G tự nhận nông cạn khi cà khịa Sơn Tùng M-TP

“Khi càng đi sâu vào nghề, tôi mới biết thứ cậu ấy đã chịu đựng lớn thế nào. Còn lúc trước, tôi thật nông cạn”, Đạt G kể về lần gây hấn Sơn Tùng.