diễn đàn kinh tế thế giới

Cập nhập tin tức diễn đàn kinh tế thế giới

Việt Nam sẽ có"những câu hỏi thách thức" khi mà kết quả của tổ chức OECD và Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) về giáo dục chênh lệch 66 bậc.

Việt Nam xếp hạng 59 về "vốn con người"

Theo thông báo mới nhất của Diễn đàn Kinh tế thế giới, Việt Nam xếp hạng 59 về "vốn con người", sau Singapore, Philippines, Malaysia, Thái Lan.