NQ

Cập nhập tin tức NQ

Chỉ số phát triển con người của Việt Nam đã tăng gần 46%

Dự thảo báo cáo UPR chu kỳ IV sẽ được tiếp tục hoàn thiện và tham vấn các bên liên quan trong thời gian tới trước khi được trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và gửi Hội đồng Nhân quyền vào cuối tháng 1/2024.

UNICEF hoan nghênh tiến bộ của Việt Nam trong thúc đẩy việc làm, y tế và giáo dục

Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam chúc mừng Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các chính sách nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận các dịch vụ chuyên môn, tích cực xác định phụ nữ và trẻ em có nguy cơ để cung cấp các can thiệp, ứng phó.

Cam kết xuyên suốt của Việt Nam về bảo đảm và thúc đẩy quyền con người

Việt Nam đã và đang tích cực tham gia tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực trong nhiều lĩnh vực, trong đó có việc thúc đẩy và bảo đảm quyền con người.

Việt Nam nỗ lực bảo đảm quyền tham chính của các dân tộc thiểu số

Việt Nam đã tham gia Công ước CERD từ năm 1982 và đã 4 lần bảo vệ thành công Báo cáo Quốc gia thực thi Công ước CERD vào các năm 1983, 1993, 2000, 2012.

Việt Nam rất coi trọng tiến trình UPR

Nỗ lực, cam kết và thành tựu của Việt Nam trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người và thực hiện các khuyến nghị UPR chu kỳ III đã được chấp thuận.

Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá là điểm sáng về giảm nghèo

Trong cuộc chiến chống đói nghèo, Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá là điểm sáng về giảm nghèo.

Việt Nam chủ động, tích cực thúc đẩy quyền con người trong khu vực ASEAN

Phiên đối thoại Nhân quyền ASEAN lần thứ 5 sẽ diễn ra vào tháng 11 tới đây.

Quyền con người luôn là nội dung quan trọng trong các chương trình nghị sự của ASEAN và đối tác

11 năm trước, ngày 18/11/2012, Tuyên ngôn Nhân quyền ASEAN được ban hành, trở thành một văn kiện chính trị quan trọng trong quá trình thúc đẩy, bảo vệ và đảm bảo nhân quyền ở các nước Đông Nam Á.

Nỗ lực hoàn thiện Báo cáo quốc gia thực thi Công ước ICCPR lần thứ 4

Trong năm 2023, việc hoàn thiện dự thảo và bảo vệ Báo cáo thực thi Công ước ICCPR lần thứ tư tiếp tục là một trong những công tác trọng tâm của Ban Chỉ đạo Nhân quyền của Chính phủ.

Việt Nam tích cực để phấn đấu cho các mục tiêu ASCC đã đặt ra

Chính phủ đã tích cực, chủ động chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các chiến lược, chương trình về bình đẳng giới.

Lồng ghép giới trong các chính sách lao động và việc làm hướng tới việc làm bền vững

Đại diện của Việt Nam đã chia sẻ về Hướng dẫn “Lồng ghép giới trong các chính sách lao động và việc làm hướng tới việc làm bền vững” do Việt Nam chủ trì xây dựng trong Kế hoạch công tác Hội nghị quan chức lao động cấp cao ASEAN (SLOM) và ACW.

Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm với những thành tựu về quyền an sinh xã hội

Quyền an sinh xã hội và nguyên tắc không phân biệt đối xử đã được khẳng định trong Hiến pháp và pháp luật Việt Nam.

Xóa bỏ rào cản đối với trẻ em gái và phụ nữ khuyết tật

Các rào cản trong xã hội, trong giáo dục người khuyết tật từng bước giảm dần, quyền người khuyết tật ngày càng được đảm bảo tốt hơn.

Bảo vệ quyền tác giả và quyền tiếp cận ấn phẩm cho người khuyết tật

Việc Việt Nam gia nhập Hiệp ước Marrakesh đã ghi một dấu mốc quan trọng việc cân bằng hợp lý giữa bảo vệ quyền tác giả và bảo vệ lợi ích của người mù, người khiếm thị và và người khuyết tật không có khả năng đọc chữ in, tác phẩm in ấn thông thường.

Những đóng góp thiết thực nhằm tăng cường đoàn kết và hợp tác trong ASEAN về quyền con người

Ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đã có những đóng góp thiết thực nhằm tăng cường đoàn kết và hợp tác trong ASEAN về quyền con người, đặc biệt trong quá trình xây dựng Hiến chương ASEAN và Cộng đồng ASEAN, Tuyên ngôn quyền con người ASEAN.

Minh chứng sống động cho thấy uy tín của Việt Nam không ngừng được nâng cao

Trong nhiệm kỳ 3 năm sắp tới là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, Việt Nam sẽ đóng góp trực tiếp vào công tác bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trên toàn thế giới, vốn là một trong ba nhiệm vụ trụ cột của Liên hợp quốc.

50 năm Hiệp định Paris: Bài học về phong cách ngoại giao hào khí, hòa hiếu, trọng lẽ phải

Bên cạnh kiên cường bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia, ông cha ta luôn chú trọng hoạt động ngoại giao, tạo nên truyền thống và bản sắc riêng của nền ngoại giao Việt Nam đầy hào khí, hòa hiếu, trọng lẽ phải, chính nghĩa và công lý.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giảm nghèo

Bảo đảm quyền con người, nhất là quyền được đảm bảo an sinh xã hội của công dân không những đã được hiến định tại Điều 34, Điều 59 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

Bộ Thông tin và Truyền thông nỗ lực góp phần bảo vệ quyền trẻ em trên không gian mạng

Việc cấm trẻ em tham gia không gian mạng sẽ hạn chế cơ hội tiếp cận thông tin, tri thức của trẻ, thay vào đó, một mặt trang bị các kiến thức, kỹ năng sử dụng mạng an toàn, đồng thời cần tăng cường các giải pháp bảo vệ khác.

Bộ Thông tin và Truyền thông góp phần bảo đảm người dân có thể tiếp cận thông tin chính xác

Tại Khóa họp thường kỳ lần thứ 45 Hội đồng nhân quyền LHQ, Cao ủy Liên hiệp quốc về quyền con người Michelle Bachelet nhận định: “Không còn nghi ngờ gì nữa, virus Corona là một phép thử đối với các nguyên tắc, giá trị và tính nhân văn”.