Cổng Dịch vụ công Quốc gia chính thức được đưa vào hoạt động từ ngày 9/12/2019 tại địa chỉ dichvucong.gov.vn, với vai trò là đầu mối kết nối các Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử của các bộ, ngành, địa phương.

Số liệu thống kê mới nhất từ Văn phòng Chính phủ cho thấy, từ ngày 9/12/2019 đến ngày 23/11/2021, cùng với việc tích hợp, cung cấp 3.200 dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 4, Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã có hơn 274 triệu lượt truy cập tìm kiếm thông tin, dịch vụ; hơn 2,3 triệu hồ sơ trực tuyến thực hiện từ Cổng; hơn 432.000 giao dịch thanh toán trực tuyến với tổng số tiền trên 500 tỷ đồng.

{keywords}
Cổng Dịch vụ công Quốc gia được chính thức khai trương, đưa vào hoạt động từ 9/12/2019.

Bên cạnh đó, trong tháng 11, Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã tiếp nhận và chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý 249 phản ánh, kiến nghị của người dân về hỗ trợ do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, các cơ quan có thẩm quyền đã trả lời 192 phản ánh kiến nghị. Đến nay, Cổng này đã tiếp nhận 1.039 phản ánh kiến nghị về hỗ trợ do ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, các cơ quan có thẩm quyền đã trả lời 729 phản ánh kiến nghị.

Nhằm thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng CNTT với cải cách hành chính, đổi mới lề lối, phương thức làm việc phục vụ người dân và doanh nghiệp, thời gian qua, Văn phòng Chính phủ đã chủ trì tập trung phát triển Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Quyết định 1498 ngày 11/09/2021 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, Văn phòng Chính phủ đã làm việc với 14 bộ, cơ quan để thống nhất kết nối thêm 38 dữ liệu; đã phối hợp đơn vị cung cấp dịch vụ xây dựng kho dữ liệu của hệ thống; và đang xây dựng và hiển thị 20 nhóm chỉ tiêu phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; xây dựng, cung cấp ấn phẩm đồ họa thông tin (infographic) về tình hình kinh tế xã hội phục vụ họp Chính phủ thường kỳ.

Với Trục liên thông văn bản Quốc gia, trong 1 tháng từ ngày 23/10 đến 23/11, hệ thống đã gửi, nhận hơn 484.700 văn bản điện tử, nâng tổng số lượng văn bản điện tử gửi trong 11 tháng đầu năm nay lên 4 triệu văn bản, gấp 1,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái và gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2019. Tính từ khi khai trương – ngày 12/3/2019 đến nay, đã có tổng số hơn 7,8 triệu văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước được gửi qua Trung liên thông văn bản quốc gia.

Đối với Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ cho biết, trong tháng 11, hệ thống đã phục vụ 3 phiên họp của Chính phủ và xử lý 61 phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ. Tính từ khi được khai trương đến nay, hệ thống đã phục vụ 44 hội nghị, phiên họp của Chính phủ và xử lý 960 phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ (thay thế hơn 350.000 hồ sơ, tài liệu giấy).

Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương trong thời gian tới tiếp tục phối hợp cùng cơ quan này cung cấp, kết nối các thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đồng thời chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị chức năng xử lý kịp thời các phản ánh kiến nghị và dịch vụ công trực tuyến theo các Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Vân Anh 

Tiếp nhận gần 58.000 hồ sơ trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn vì Covid-19

Tiếp nhận gần 58.000 hồ sơ trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn vì Covid-19

Thông tin từ Văn phòng Chính phủ, tính đến ngày 20/10, Cổng dịch vụ công quốc gia đã tiếp nhận 57.867 hồ sơ đề nghị hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.