Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng ngành Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh An Giang đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 đề ra.
 
Theo thống kê, toàn tỉnh An Giang có 11 tôn giáo với 03 tổ chức tôn giáo; 294 tổ chức tôn giáo trực thuộc; 523 cơ sở thờ tự; 266 cơ sở tín ngưỡng.

{keywords}
Thánh đường Masjid Jamiul Azhar

Năm 2021, tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Các chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo đều theo đúng Hiến chương của tổ chức tôn giáo và pháp luật của Nhà nước. Các nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo thuần túy, chính đáng được đảm bảo, giải quyết kịp thời như: Việc phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, chức việc; thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành; sửa chữa, nâng cấp cơ sở thờ tự; phối hợp Sở Y tế hỗ trợ các chức sắc, chức việc của các tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh tiêm vaccine Covid-19. Tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng công tác tôn giáo cho 188 học viên là cán bộ công chức tại Phòng Nội vụ, Văn hóa thông tin, Đài Truyền thanh cấp huyện và cán bộ phụ trách công tác tôn giáo cấp xã; hỗ trợ các Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, các điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung, cơ sở thờ tự, cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn đã tạm dừng các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo không cần thiết, một số Lễ trọng các tôn giáo cũng được giảm quy mô tổ chức (mang tính chất nội bộ, tuân thủ theo cấp độ dịch từng địa phương), tiết kiệm, an toàn, trang trọng và thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 của Trung ương và địa phương; tích cực tích cực hỗ trợ, ủng hộ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm,… tại các bệnh viện điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19, khu cách ly, đóng góp các nguồn quỹ của địa phương để hỗ trợ các trường hợp khó khăn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội và các phong trào, cuộc vận động của địa phương.

Theo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, dù địa bàn có nhiều dân tộc, đa tôn giáo, đông tín đồ và nhiều cơ sở thờ tự, nhưng đồng bào tôn giáo luôn nâng cao đạo đức, xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Nhằm tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo hiểu rõ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng trong vùng đồng bào có đạo, góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn toàn tỉnh. 

Báo cáo tại buổi làm việc mới đây với Đoàn công tác Ban Tôn giáo Chính phủ về việc tổ chức sơ kết 3 năm triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ, lãnh đạo tỉnh An Giang khẳng định, tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn ổn định, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo đi vào nền nếp, chấp hành theo quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, điều lệ, Hiến chương của từng tổ chức tôn giáo. Đa số chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo chấp hành theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động tại địa phương, sống “Tốt đời, đẹp đạo”…

Đánh giá cao công tác triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh, đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ cũng đề nghị UBND tỉnh An Giang tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời tăng cường mở các lớp bồi dưỡng, kỹ năng quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo nhất là tại địa bàn cơ sở.

Mai Hương
Ảnh: Hoàng Hiệp