gỡ thẻ vàng IUU

Cập nhập tin tức gỡ thẻ vàng IUU

Sau hơn 3 năm thực hiện gỡ "thẻ vàng" thủy sản, về cơ bản các địa phương đã có chuyển biến rất rõ trong thực hiện các khuyến nghị của EC.