Theo đó, Văn bản đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo tại Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 13/02/2023, Công điện số 265/CĐ-TTg ngày 17/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 15/3/2023, Công điện số 199/CĐ-UBND ngày 18/5/2023 của UBND tỉnh.

W-ngu-dan-3.jpg
Hà Tĩnh tăng cường phối hợp các lực lượng đẩy mạnh thực thi pháp luật, xử lý vi phạm trên biển và tại cảng cá theo quy định. 

Đồng thời, rà soát lại tất cả các nội dung công việc thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của các sở, ngành, đơn vị, địa phương đã được giao, gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và coi đây là nhiệm vụ chính trị cấp bách cần tập trung nguồn lực thực hiện.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì tập trung cao điểm tuần tra, kiểm tra, xử phạt triệt để các hành vi khai thác IUU theo quy định tại Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ. Kiên quyết không cho các tàu cá xuất bến không đủ các thủ tục, giấy tờ, các trang thiết bị theo quy định.

Triển khai các cuộc kiểm tra, kiểm soát đột xuất để phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý các tàu cá làm nghề giã cào hoạt động tại vùng biển ven bờ, tàu khai thác trái tuyến (đây là một trong các nguyên nhân tàu cá mất kết nối dài ngày) và các hình thức khai thác bất hợp pháp theo quy định.

Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp điều tra, xác minh tàu cá ngắt kết nối thiết bị giám sát hành trình khi hoạt động trên biển. Phối hợp với chính quyền địa phương xác minh, điều tra, xử lý các tàu cá mất kết nối dài ngày theo quy định của pháp luật.

UBND các huyện, thị xã ven biển chủ trì chỉ đạo tổ chức rà soát, kiểm tra, lập danh sách tàu cá chưa thực hiện cấp giấy phép khai thác thuỷ sản, đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu tàu cá và có biện pháp quyết liệt yêu cầu chấp hành quy định, định kỳ lập danh sách báo cáo tiến độ thực hiện.

Kiểm soát, xử lý tình trạng mua bán tàu cá tại địa phương đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật. Gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương.

Chi cục Thủy sản trực vận hành thiết bị giám sát hành trình tàu cá 24h/24h, đảm bảo hoàn thành công tác quản lý tàu cá theo quy định (đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác, cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm khi có hồ sơ, vận hành thiết bị VMS, cập nhật đầy đủ dữ liệu tàu cá vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia), số liệu phải khớp, thống nhất giữa báo cáo của địa phương và trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase), thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị chức năng.

Tăng cường phối hợp các lực lượng đẩy mạnh thực thi pháp luật, xử lý vi phạm trên biển và tại cảng cá theo quy định. 

Ban Quản lý các cảng cá, Văn phòng Thanh tra, kiểm soát nghề cá tại cảng cá giám sát đầy đủ sản lượng thủy sản khai thác bốc dỡ qua cảng. Tuân thủ nghiêm quy định về xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc. Đảm bảo 100% tàu cá cập cảng chỉ định, giám sát 100% sản lượng thủy sản khai thác tại địa phương. 

Thu Hằng, Nguyễn Hồng Hạnh, Quang Phong, Nguyễn Hoàng Hà