Nhằm đẩy mạnh công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU), mới đây, 12 tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa đã ký kết quy chế phối hợp công tác quản lý tàu cá hoạt động khai thác trên biển và truy xuất nguồn gốc hải sản.

Đó là các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa.

iuu-mnieenf-trung-1.jpg
Các tỉnh thống kê, giám sát số lượng tàu cá đang hoạt động trên biển.

Quy chế được xây dựng nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm, khai thác nguồn lợi thủy sản bất hợp pháp, vi phạm vùng biển nước ngoài của tàu cá và thuyền viên tỉnh này trên vùng biển tỉnh kia.

Theo quy chế, UBND các tỉnh thống nhất chỉ đạo sở, ngành, đoàn thể có liên quan tăng cường phổ biến sâu rộng văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương về việc không đánh bắt thủy sản vi phạm vùng biển nước ngoài, đặc biệt là Luật Thủy sản 2017 cho ngư dân. Đồng thời, tuyên truyền cho ngư dân biết ranh giới vùng biển Việt Nam với các nước, nhất là khu vực chưa phân định, chồng lấn, nhạy cảm...

Các tỉnh có nhiệm vụ thống kê, giám sát số lượng tàu cá đang hoạt động trên biển cũng như việc đăng ký, đăng kiểm tàu cá, cấp giấy phép khai thác thủy sản, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Giám sát việc tàu cá chấp hành cập cảng chỉ định, chống khai thác bất hợp pháp và cập cảng bốc dỡ thủy sản không đúng quy định.

12 tỉnh sẽ cùng phối hợp, hỗ trợ tăng cường kiểm tra, kiểm soát tàu cá, thuyền viên hoạt động khai thác thủy sản có dấu hiệu vi phạm vùng biển nước ngoài; trong đó, chú trọng tàu cá, thuyền viên trong danh sách được đề nghị tăng cường hỗ trợ kiểm tra, kiểm soát.

Ngoài ra, các tỉnh thực hiện việc quản lý, kiểm soát tàu cá của các tỉnh bạn đến hoạt động cũng giống như tàu cá của tỉnh nhà và có trách nhiệm trong quản lý, tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở không để tàu cá của các tỉnh bạn đến hoạt động đánh bắt thủy sản vi phạm pháp luật, kể cả đánh bắt thủy sản vi phạm vùng biển nước ngoài.

Quy chế cũng nêu rõ, các tỉnh thống nhất chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng làm tốt việc tuần tra kiểm soát, đăng ký, kiểm chứng phương tiện xuất, nhập bến tại các đồn biên phòng, trạm kiểm soát biên phòng. Kiên quyết xử lý không cho tàu cá xuất bến khi không có đủ giấy tờ, trang thiết bị theo quy định…

Việc ký kết quy chế phối hợp sẽ tạo hành lang pháp lý đồng bộ trong công tác chỉ đạo, tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm của tàu cá trên vùng biển 12 tỉnh, thành phố, tránh tình trạng tỉnh này mạnh tay, tỉnh kia lơ là. Đồng thời góp phần truy xuất nguồn gốc thủy sản đầy đủ, chính xác hơn.

Đỗ Hồng Khanh, Nguyễn Thu Hà