Android TV Box

tin tức về Android TV Box mới nhất

2 cách buộc dừng ứng dụng trên Android TV hoặc Android TV Boxicon
Ứng dụng20/09/20200

2 cách buộc dừng ứng dụng trên Android TV hoặc Android TV Box

Khi một ứng dụng trên Android TV hoặc Android TV Box hoạt động chập chờn, chậm, hoặc đứng hoàn toàn, thao tác buộc dừng (force close) có thể giải quyết vấn đề.