Bản sắc lệnh ấn định quốc kỳ Việt Nam

Sắc lệnh quốc kỳ là một trong 118 sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 1945-1946, là bảo vật quốc gia.

 - Sắc lệnh ấn định quốc kỳ là một trong 118 sắc lệnh nằm trong "Tập sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 1945-1946" được công nhận là bảo vật quốc gia.

Ngày 22/12/2016, Thủ tướng ký quyết định công nhận Tập 118 sắc lệnh là bảo vật quốc gia. Tập sắc lệnh đang được bảo quản tại trung tâm Lưu trữ quốc gia 3 (Cục Văn thư và lưu trữ Nhà nước) thuộc Bộ Nội vụ. Đây là tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1945 và đầu năm 1946.

Có 87 sắc lệnh do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký, 25 sắc lệnh do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp ký, 6 sắc lệnh có bút tích sửa chữa và đánh máy của Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp, 43 sắc lệnh được đóng dấu đỏ.

Tập sắc lệnh tập hợp bản gốc, bản chính các văn bản do Chính phủ lúc đó ban hành, là tài liệu nghiên cứu của nhiều đối tượng, có giá trị lịch sử lớn.

{keywords}

Nhân kỷ niệm 72 năm quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, Cục Văn thư và lưu trữ Nhà nước triển lãm Bảo vật Quốc gia Tập 118 sắc lệnh

{keywords}
Nội dung tập sắc lệnh có giá trị đặc biệt, liên quan đến nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, gắn liền với thành quả Cách mạng tháng 8 và sự thành lập Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa
{keywords}
Các sắc lệnh nhằm củng cố chính quyền cách mạng, thể hiện chủ trương, chính sách kinh tế, văn hóa, giáo dục, quốc phòng, an ninh, xã hội... 

{keywords}
Bản sắc lệnh số 05-SL về việc bãi bỏ cờ quẻ ly và ấn định quốc kỳ Việt Nam do Đại tướng Võ Nguyên Giáp thay mặt Chủ tịch Chính phủ lâm thời dân chủ cộng hòa ký ngày 5/9/1945
{keywords}
Bản sắc lệnh nêu rõ thiết kế của quốc kỳ. Quốc kỳ có hình chữ nhật, bề rộng bằng hai phần ba bề dài với nền màu đỏ tươi, ở giữa có sao năm cánh màu vàng tươi. Kích thước, cách đặt sao được quy định như trong mẫu của sắc lệnh
{keywords}
Những bản sắc lệnh đều còn nguyên chữ ký "tươi" của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp
{keywords}
Cục Văn thư lưu trữ Nhà nước cũng giới thiệu một số hình ảnh trong những năm đầu Chính phủ lâm thời hoạt động. Ảnh: Quang cảnh buổi lễ khai mạc phiên họp Quốc hội khóa 1, ngày 2/3/1946
{keywords}
Chính phủ mới cùng các đại biểu Quốc hội trong kỳ họp thứ 2, khóa 1 tại hội trường Nhà hát lớn Hà Nội, ngày 3/11/1946
{keywords}
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp kiến Hoàng thân Xu-pha-na-vông và Cựu hoàng Bảo Đại, ngày 3/9/1945
{keywords}
Các vị trong Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa do Quốc hội khóa 1 bầu (đứng đầu, chính giữa là Bác Hồ; bên phải là ông Nguyễn Văn Tố; bên trái là ông Huỳnh Thúc Kháng)
{keywords}
Đội nhi đồng Mai Hắc Đế tham gia vận động bầu cử Quốc hội, ngày 5/1/1946
{keywords}
Mít tinh ủng hộ ngày bầu cử Quốc hội 5/1/1946 với khẩu hiệu "Quốc hội - một lực lượng đoàn kết chống xâm lăng"
{keywords}
Đoàn Giải phóng quân Việt Bắc về duyệt binh ở quảng trường Nhà hát lớn, ngày 28/8/1945
{keywords}
Các em nhi đồng vận động ngày cứu đói, 11/10/1945
{keywords}
Bác Hồ đến khai giảng năm học mới tại trường Cao đẳng Canh nông ở Bách Thảo, Hà Nội ngày 3/10/1945
{keywords}
Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dân tộc ở Bắc Bộ phủ, ngày 23/9/1945
{keywords}
Bác Hồ đến khai mạc "Tuần lễ văn hóa" ủng hộ kháng chiến Nam Bộ tại số 15 Lê Thái Tổ, ngày 7/10/1945

Sắc lệnh của Bác phong Đại tướng cho ông Võ Nguyên Giáp

Sắc lệnh của Bác phong Đại tướng cho ông Võ Nguyên Giáp

Sắc lệnh ngày 20/1/1948 do Chủ tịch Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa Hồ Chí Minh ký "về việc cử ông Võ Nguyên Giáp - Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia và dân quân nay thụ cấp Đại tướng".

Những sắc lệnh tối mật của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Những sắc lệnh tối mật của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trung tâm lưu trữ quốc gia III  công bố các tài liệu có giá trị đặc biệt của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trong đó có những sắc lệnh liên quan đến tổ chức Nhà nước, an ninh quốc phòng...

Vận nước ngàn cân treo sợi tóc

Vận nước ngàn cân treo sợi tóc

Bảy thập kỉ đã qua, giá trị lịch sử của Toàn quốc kháng chiến vẫn vẹn nguyên, nhất là trong thời kỳ đất nước ta đang đứng trước những thời cơ và thách thức to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chặn đứng âm mưu lật đổ Chính phủ Hồ Chí Minh

Chặn đứng âm mưu lật đổ Chính phủ Hồ Chí Minh

Theo hồi ức của Đại tá Trần Tấn Nghĩa, cuối tháng 6 năm 1946, lãnh đạo Nha Công an Trung ương nhận được thông tin nghiêm trọng...

Những nỗ lực ngoại giao ngăn chặn chiến tranh

Những nỗ lực ngoại giao ngăn chặn chiến tranh

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời trong bối cảnh trật tự thế giới mới đang hình thành sau Đệ nhị thế chiến. 

Theo Bác Hồ về nước kháng chiến

Theo Bác Hồ về nước kháng chiến

Sau khi Hội nghị Fontainebleau thất bại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký với phía Pháp bản Tạm ước ngày 14-9-1946 nhằm kéo dài hòa bình. 

Trần Thường