Bản tin thời sự VTV 19h ngày 18/6

 Mời quý vị xem lại bản tin thời sự VTV 19h ngày 18/6:

 Mời quý vị xem lại bản tin thời sự VTV 19h ngày 18/6: