Bảo hiển y tế

tin tức về Bảo hiển y tế mới nhất

Từ 1/7: Giá thẻ BHYT hộ gia đình tăng từ 1.800 - 4.500 đồng/thẻicon
Tài chính07/05/20190

Từ 1/7: Giá thẻ BHYT hộ gia đình tăng từ 1.800 - 4.500 đồng/thẻ

Theo Nghị quyết 70/2018/QH14, lương cơ sở từ ngày 1/07/2019 sẽ được điều chỉnh từ mức 1.390.000 đồng/tháng lên mức 1.490.000 đồng/tháng.