bầu bổ sung

tin tức về bầu bổ sung mới nhất

Trung ương bầu bổ sung 2 ủy viên Ban Bí thưicon
Chính trị06/10/20170

Trung ương bầu bổ sung 2 ủy viên Ban Bí thư

Ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính TƯ và ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được bầu bổ sung vào Ban Bí thư.