Binh Dương

tin tức về Binh Dương mới nhất

Bình Dương quyết tâm hiện thực hóa vùng đổi mới sáng tạoicon
Góc nhìn25/09/20200

Bình Dương quyết tâm hiện thực hóa vùng đổi mới sáng tạo

Ý tưởng phát triển vùng đổi mới, sáng tạo gắn với đề án thành phố thông minh đang được tỉnh Bình Dương theo đuổi, kết nối với khu vực và thế giới, nhằm tạo ra những bước đột phá trong thời kỳ mới.